Inspection and Audit modulet imødekommer de afgørende krav, som en skibsfører står overfor. Inspections & Audit modulet gør det nemt at følge op på både interne og eksterne revisioner, inspektioner og overvågninger.

Planlæg og arkivér inspektioner og registrér mangler og observationer. Det er muligt, hvis nødvendigt, at igangsætte observationer i Event Reporting modulet, hvilket sikrer at de rette korrigerende handlinger finder sted. Derved sikrer du en standardiseret, gennemsigtig og effektiv inspektions- og revideringsproces.

Gennem kategorisering og strukturering af inspektionsjobs kan SERTICA udforme en yderst fleksibel planlægning. Du har mulighed for at genbruge jobs til fremtidige inspektioner, hvilket minimerer tidsforbruget på planlægning. Derudover er det muligt at se alle forrige, nuværende og fremtidige inspektionsjobs samt bemærkninger for hvert job.

Implementer papirløse arbejdsgange med elektronisk håndtering af inspektioner. Med information om alle inspektioner i systemet kan du effektivt udføre, spore og analysere inspektioner ud fra skibstype eller skibsoplysninger. Gør brug af den udvidede grupperingsfunktion af inspektionsjobs for let filtrering og genbrug af jobs. Du kan opsætte rapporter, der opsummerer inspektionsprocessen og resultater.

Shipping virksomheder møder stigende krav af kontrol og dokumentation og i den forbindelse, har vi udviklet en mobil app, der understøtter modulet til tekniske inspektioner, revisioner og vetting.

Nøglefunktioner

  • Papirløs håndtering af alle inspektioner
  • Redskab til udformning af spørgeskema ved revision og inspektion  
  • Import og eksport funktionalitet til Microsoft Excel
  • Inspection App (registrér resultater og billeder direkte)
  • Log og lær fra hændelser
  • Risikovurdering

Fordele

  • Overholdelse af internationale krav
  • Introduktion af ”best practice” relateret til inspektionsstyring 
  • Øg effektiviteten 

Se mere om andre moduler relateret til HSQE

For mere information, kontakt mig venligst via formularen.

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org