Logbog modulet gør det muligt for ansatte i vedligeholdsafdelingen at registrere observationer i løbet af et vagtskifte. Ved at registrere observationer i produktionen elektronisk er alle informeret om, hvad der er sket under et vagtskifte. 

Logbogen fungerer som en dagbog, hvor der kan registreres eventueller alarmer, konfiguration af et bestemt komponent, reduceret drift, reparationer, strømafbrydelser eller besøgende. Kraftværker registrerer ofte referenceværdiændringer i logbogen. Derudover kan der tilføjes oplysninger til hændelser, som kan forbindes til bestemte komponenter eller arbejdsprogrammer.

For mange virksomheder er det et lovkrav at logge observationer og forstyrrelser. For andre handler det om, at planlægge og forstå vedligeholdsbehov. Med en elektronisk logbog kan du oprette nye vedligeholdsjob baseret på en observation, samt underrette andre om, hvad der er sket, eller hvordan der skal reageres.

Logbogen kan designes og tilpasses dine nøjagtige behov. Det betyder at enhver relevant information kan logges og er synlig for hele virksomheden.

Nøglefunktioner

  • Hold en elektronisk logbog over, hvad der sker under et vagtskifte
  • Registrér alarmer, ændring af referenceværdier, besøgende og meget mere
  • Opret vedligeholdsjob ud fra hændelser, der er tilføjet i logbogen

Fordele

  • Oversigt over alle observationer og forstyrrelser
  • Fuld integration med vedligehold
  • Vidensdeling mellem medarbejdere
  • Synlighed og sporbarhed i hele organisationen

Vagtplaner som integreret del af Logbogen

Få det komplette overblik over både hændelser, der sker i løbet af en vagt, samt hvem der er på arbejde på det pågældende tidspunkt ved at anvende vagtplaner som en integreret del af logbogen.

Med en vagtplan i SERTICA er det muligt at lave en komplet plan over virksomhedens vagtskifter. Det indebærer en oversigt over, hvilke tidsintervaller vagtskifterne strækker sig over, hvornår der er holdskifte samt mulighed for at angive, hvilke medarbejdere der er til stede på de fastlagte vagter. Vagtskifterne er markeret med farver, hvilket gør det nemt at få et hurtigt overblik over vagtskifterne. Med oplysningerne over den enkelte medarbejders timer er det også muligt at bruge modulet til at beregne løn, da timerne registreres via vagtplanen.

Mens vagtplanen giver et fuldt overblik over vagtskifterne, giver logbogen en oversigt over de hændelser, der finder sted under en vagt. Hændelser registreret i logbogen kan sendes direkte videre som besked til de medarbejdere, som hændelsen er relevant for. Det kan eksempelvis være, at en maskine kræver en reparation, og her kan det indbyggede beskedmodul bruges til at vurdere og kvalificere en reparation yderligere.

Med en vagtplan som integreret del af Logbogen kan du se, hvem der var på arbejde, da hændelsen fandt sted, hvilket gør det nemt at få fat i relevante medarbejdere for opfølgende spørgsmål om hændelsen. Når en hændelse er modtaget som besked, kan der hurtigt oprettes et nyt job baseret på hændelsen for at sikre, at der bliver taget hånd om den. Der er her også mulighed for at videresende beskeden eller helt afvise den og dermed lukke sagen. Hele forløbet registreres automatisk i SERTICA, hvilket både sikrer gennemsigtighed og historik, som bidrager til vigtig viden om din virksomhed.

For mere information, kontakt mig venligst via formularen.

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org