Event Reporting modulet gør det lettere for besætningen at identificere og registrere hændelser som near-misses, uheld, afvigelser, observationer og mangler. Listen af mulige hændelser er defineret af kontoret for at skabe fleksibilitet og kontrol.

Du bestemmer selv hvilke data, der er obligatoriske, når der registreres en ny hændelse. Eksempler på disse data kunne være dato og tid, detaljeret hændelsesbeskrivelse, status, relateret personale, primær og sekundær årsag samt mulige konsekvenser. De foreslåede korrigerende foranstaltninger kan inkluderes på hændelseslokationen eller senere på kontoret. Hændelserne kan beskrives meget detaljeret, da det er muligt for besætningen at vedhæfte dokumenter, billeder og videoer. Alt funktionalitet er understøttet af Event Reporting modulet i kombination med standard funktioner i SERTICA.

SERTICA kontrollerer flowet af hændelser på tværs af organisationen. Rapporter der er oprettet af besætningen vil automatisk blive overført til kontoret. Kontoret kan derefter spørge efter yderligere detaljer, hvis den første rapport ikke er tydelig nok. Status flowet er meget fleksibelt og kan tilpasses de fleste krav. Brugeren bliver guidet gennem systemet og resultatet er derfor strømlinet data, der er nemt at analysere.

Overvåg hændelser i Analytics

Kontorpersonalet har adgang til alle hændelser på hele flåden. Det muliggør sammenligning af hændelsesmønstre og frekvenser. Kombiner Event Reporting modulet med Analytics modulet for at udarbejde brugerdefinerede rapporter, som f.eks. lister over åbne hændelser eller månedlige lister over alle hændelser skabt på tværs af organisationen.

Marine Systematic Cause Analysis Technique

Root Cause Analysis er en integreret del af Event Reporting modulet. Brugeren kan anvende og designe sin egen skabelon, men har også mulighed for at importere standardiserede skabeloner som M-SCAT (Marine Systematic Cause Analytics Technique). M-SCAT er en systematisk DNV baseret proces til at identificere hvilke typer, der oftest finder sted, når et uheld eller en hændelse undersøges. Dette kunne f.eks. være tab eller potentielt tab, kontakter, umiddelbare årsager og områder for korrigerende årsager.

Nøglefunktioner

 • Overblik over alle hændelser i et søgbart format
 • Mulighed for at tilføje ekstra dokumentation (dokumenter, billeder, videoer)
 • Rapportering og analysering af hændelser
 • Identificering af risici
 • Root Cause Analysis

Fordele

 • Reduceret risiko for uheld, tab, near-accidents og afvigelser
 • Før log og lær fra tidligere hændelser
 • Overholdelse af industrielle standarder
 • Udarbejdelse af risikovurderinger
 • Undgå uheld og red liv
 • Beskyttelse af miljøet
 • Forbedret intern sikkerhedskultur 

Se mere om andre moduler relateret til HSQE

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org