At mindske påvirkningen af miljøet er en stigende bekymring, og med øgede krav fra myndighederne forbliver opfyldelsen af emissionsmål en vigtig prioritet.

Mange lande og internationale organisationer har implementeret miljøregler for at reducere kulstofemissioner fra skibe. Disse regler kræver typisk, at skibene rapporterer deres emissioner og demonstrerer overholdelse af emissionsstandarder.

Eksempler på regulære krav relateret til decarbonisering:

 • Global svovlkappe: Reguleringen fastsætter en grænse for mængden af ​​svovl i brændstofolie, som skibe kan bruge, hvilket hjælper med at reducere emissioner af svovloxider (SOx).
 • EU MRV: EU-forordning 2015/757 kræver, at skibe over 5.000 bruttoton overvåger og rapporterer deres CO2-emissioner og andre relevante oplysninger årligt, hvilket hjælper med at spore og reducere drivhusgasemissioner (GHG).
 • UK MRV: Forordningen henvises til som “Merchant Shipping (Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018”. UK MRV er resultatet af Brexit, og den er lignende EU MRV; den første UK MRV-emissionsrapport skal indsendes til verifieren for rapporteringsperioden 2022.
 • IMO’s Data Collection System (DCS): MARPOL Bilag VI-regulering 27 kræver, at skibe over 5.000 bruttoton rapporterer deres brændstofforbrugsdata til IMO årligt, hvilket hjælper med at spore og reducere GHG-emissioner og forbedre skibets energieffektivitetsindikator (EEOI).
 • Årlig driftscarbonintensitetsindikator (CII) og CII-rating: MARPOL Bilag VI-regulering 28 kræver, at skibe over 5.000 bruttoton har den faktiske årlige operationelle CII opnået dokumenteret og verificeret i forhold til den krævede årlige operationelle CII. Dette gør det muligt at bestemme den operationelle carbonintensitetsrating. CII bestemmer den årlige reduktionsfaktor, der er nødvendig for at sikre en kontinuerlig forbedring af skibets operationelle carbonintensitet inden for en bestemt rating.

For at rapportere om decarbonisering sporer og rapporterer skibe typisk deres emissioner sammen med en række andre oplysninger, såsom brændstofforbrugsdata, tid til søs, sejlet afstand, motoreffektudgang og lastevægt.

Brug decarboniseringsrapporter til at kontrollere for anomalier

Med Vessel Reporting Systemet kan du nemt spore brændstofforbrug og emissioner, så operatørerne kan identificere områder, hvor de kan forbedre effektiviteten og reducere emissionerne.

Når besætningen indtaster nye data, udfører systemet automatisk kvalitetskontrol i realtid for at forhindre inputfejl. Systemet udløser advarsels- eller fejlmeddelelser, hvis der findes nogen anomalier.

Eksempler på kontroller:

 • Lasten, der bæres, må ikke være større end den maksimale last, der er defineret i skibskonfigurationen
 • Brændstofforbruget kan ikke være negativt
 • Forløbet tid fra sidste rapport (dvs. hvis den er større end 24-26 timer, mangler nogle rapporter)

Udtrækning af data til nem upload og visualisering

Yderligere analyse og repræsentation af data er tilladt takket være integrationen med PowerBI. Rapporter er tilgængelige til download i formatet, der er anmodet af regulatorerne til indsendelse.

Ved hjælp af eksisterende data i databasen kan du nemt generere de nødvendige reguleringsrapporter. Du kan endda generere en XML-fil til f.eks. EU MRV-rapporten, som kan uploades direkte til Thetis MRV-platformen, som krævet af EMSA.

Fordele

 • Øget effektivitet
 • Forbedret nøjagtighed
 • Omkostningsbesparelser
 • Forbedret overholdelse
 • Forbedret dataanalyse
 • Forbedret gennemsigtighed
 • Nedsat rapporteringsbyrde om bord

Læs mere om SERTICA VRS→

CO2-emissioner fra skibsfart er en realitet. Med vores software til optimering af skibsfart kan du optimere skibsoperationerne, reducere CO2 og øge indtjeningen. Få en demo i dag!

Rajesh Pillai

CO2-emissioner fra skibsfart er en realitet. Med vores software til optimering af skibsfart kan du optimere skibsoperationerne, reducere CO2 og øge indtjeningen. Få en demo i dag!

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org