Inden for søfartsindustrien står CII for Carbon Intensity Indicator. Det er en måleenhed, der måler de kuldioxidemissioner, der produceres af skibe pr. enhed af transportarbejde, typisk udtrykt som gram CO2 pr. ton-kilometer.

Denne indikator bruges til at vurdere søfartssektorens kulstofeffektivitet og til at følge fremskridtene i retning af at reducere dens kulstofaftryk. Målet med at bruge CII er at incitere branchen til at vedtage mere bæredygtige praksisser og teknologier, der reducerer emissioner og forbedrer energieffektiviteten.

CII-rapporten giver dig et præcist og omfattende billede af et skibs kulstofemissioner og energieffektivitet baseret på følgende inputdata:

 • Tid til søs
 • Tid i havn
 • Gennemsnitlig sejlingshastighed
 • Brændstofforbrug pr. brændstoftype
 • Sejlet afstand

Bevar en effektiv, men konkurrencedygtig flåde og undgå potentielle tilbagebetalinger for negative CII-vurderinger.

Teknisk set henter CII-rapporten sine data fra VRS, som er en webbaseret applikation. Forbindelsen til applikationen kan etableres ved hjælp af Google Chrome ved at indsende adressen og login-informationen.

Rapporten inkluderer typisk følgende:

 • Emissiondata: Mængden af CO2-emissioner produceret af skibet i en bestemt periode, beregnet ud fra brændstofforbrugsdata.
 • Transportarbejde: Mængden af gods eller passagerer transporteret i den dækkede periode.
 • CII-beregning – aktuelt rapporteringsår: Den opnåede CII-beregning og rating for det aktuelle rapporteringsår.
 • CII-beregning – rejsebaseret: Den opnåede CII-beregning og rating for rejser udført af skibet i det aktuelle rapporteringsår.
 • Sammenligning med branchegennemsnit: CII-værdien sammenlignes med branchegennemsnittet for at vurdere skibets kulstofeffektivitet i forhold til andre skibe i sektoren.
 • Anbefalinger til forbedring: Baseret på CII-beregningen og visualiseringen tillader rapporten en klarere oversigt over de forhold, der tillod at nå bedre CII-ratinger.
 • Monitorerings- og rapporteringsinformation: Information om, hvordan emissionsdataene blev indsamlet, og hvordan CII blev beregnet, samt frekvensen af ​​overvågning og rapportering.

Opnået CII per individuelt skib og CII-projektion til årsslutning

Fordele

 • Saml validerede data for automatisk at beregne og forberede CII-rapporter
 • Forbedret nøjagtighed
 • Øget overholdelse af krav
 • Forbedret datanalyse
 • Øget gennemsigtighed
 • Reduceret rapporteringsbyrde ombord

Læs mere om SERTICA VRS→

For further information about CII, please contact us.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org