Fra myndighedskrav til strategisk fremtidssikring

Xellia Pharmaceuticals er en international medicinalvirksomhed, der gennem mere end 100 år har udviklet og produceret produkter til den farmaceutiske industri. Virksomheden er førende indenfor produktion af aktive farmaceutiske ingredienser (API) med speciale i fermenteret antibiotika og injicerbare færdigvarer. 

Virksomhedens kunder er nationale, multinationale og globale medicinalvirksomheder og omfatter ca. 700 kunder fordelt på 70 lande. De ca. 820 ansatte på verdensplan er fordelt på 4 produktionsenheder i hhv. Danmark, Norge, Ungarn og Kina – heraf 372 i København. 

Et myndighedskrav 

Medicinalvirksomheder som Xellia Pharmaceuticals mødes af høje krav, fra såvel myndigheder som fra kunder, hvilket i 1999 gav anledning til at virksomheden investerede i vedligeholdssystemet Sertica, eller LOGIHOLD som løsningen hed dengang. 

Det var essentielt at finde et system, der kunne dokumentere historikken i vedligeholdelsen og vel og mærke et system, der kunne accepteres af myndighederne, i forhold til de krav der stilles på området. 

Valget faldt på Sertica, som indledningsvist blev implementeret i forhold til vedligehold i færdigvare-afdelingen, men som nu benyttes bredt i hele virksomheden – herunder også til kalibrering af maskiner og vedligehold af bygninger.

Udvikling inden for vedligehold

Fra at være startet med Sertica udelukkende til brug for dokumentation i forhold til myndigheder og kunder er systemet langsomt blevet udvidet både i forhold til funktion, men i høj grad i forhold til antal brugere. I 1999 startede Xellia Pharmaceuticals ud med 10 brugere. I 2010 nåede antallet af brugere op på hele 55. 

Xellia Pharmaceuticals benytter Sertica bredt gennem hele organisationen i afdelingen i København. Her er der 15 personer, der fungerer som brugere i forhold til “almindeligt vedligehold”, og der er hele 40 perifere brugere af systemet – og altså 55 brugere ialt ud af 372 ansatte.

“Vi har lagt vægt på at systemet skulle bredes ud i hele virksomheden og har valgt også at koble perifere brugere på systemet, fordi de i høj grad selv kan udføre vedligeholdelsen i forhold til eksempelvis kalibreringen af maskinerne.” fortæller Jakob Andersen der er Maintenance Manager hos Xellia Pharmaceuticals. Derfor er det vigtigt med et meget brugervenligt vedligeholdsystem. Den strategi som Xellia Pharmaceuticals har valgt inden for området giver større fleksibilitet, samtidig med at det betyder færre og kortere driftstop i virksomheden.

Tidligere udførte vedligeholdsafdelingen i Xellia Pharmaceuticals “sommerferiejobs” når der skulle vedligeholdes – dvs. job, der kunne afvikles hen over sommerferien. Idag udføres “rullende vedligehold” – altså vedligehold  fordelt over hele året. Det sikrer en kontinuitet i produktionen hen over året, samtidig med at der er mulighed for forebyggende vedligehold.

Strategisk fremtidssikring 

Inden for de seneste tre år har der været en intensiveret strategisk og praktisk brug af vedligeholdssystemet Sertica og den udvikling vil fortsætte.

Virksomheden arbejder målrettet på at bruge Sertica som et strategisk værktøj ved at måle effekten af eksempelvis rullende vedlighold. Det gøres bl.a. via trend på udstyret.

Xellia Pharmaceuticals forventer at benytte “jobanmodningsmodulet” fra Sertica, som afløser for et gammelt “jobrekvisitionssystem” baseret på regneark – et system der benyttes externt og sideløbende med Sertica idag. Målet er at kunne kunne få større indsigt i statistikkerne over fejlmeldinger og jobanmodninger, og kunne agere målrettet og ressourceoptimere ud fra disse.

I dag er mange brugere på tværs af Xellia Pharmaceuticals’ organisation – fremover skal det optimeres, så der også vil være deciderede superbrugere i virksomheden. Det sikres gennem brugertilpasset undervisning, som gennemføres af undervisere, der er software eksperter fra Logimatic.

DOWNLOAD PDF→

Flere cases

Associated Danish Ports