Fra papirlap til overblik 

Gule huskesedler og Excel-ark er på mange havne det, der holder styr på de vigtige vedligeholdsopgaver. Associated Danish Ports med havne i Fredericia, Middelfart og Nyborg gør op med papirformen og implementerer som de første havne i Danmark vedligeholdssystemet Sertica, der hjælper den moderne havn til det store overblik.

Med 45 ansatte og store geografiske områder på havnene i Fredericia, Middelfart og Nyborg er der nok at holde styr på for Associated Danish Ports (ADP). Kajplads, kraner og grej skal fungere optimalt, når shippingselskaberne lejer sig ind og gerne hurtigst muligt vil have deres skibe videre igen. Derfor er al den viden, der ligger på Excel-ark, gule huskesedler og i den enkelte medarbejders hukommelse en vigtig nøgle til at skabe det store overblik, der er uundværligt for en moderne havn. ADP har derfor valgt vedligeholdssystemet Sertica fra Logimatic til at samle alle vigtige data, historik og viden for de tre havne. 

Maskinmester hos ADP, Kenneth Nielsen fortæller: – Vores medarbejdere er her typisk i mange år, og de opbygger derfor en uundværlig viden. Den viden vil vi med det nye system i højere grad gerne kunne dele mellem de øvrige ansatte og nytilkomne kolleger. Samtidig er tiden lø- bet fra fotokopier og notesblokke, så Sertica er oplagt til at samle al vores viden digitalt ét sted, forklarer han

Enkelt og brugervenligt

Da maskinmester Kenneth Nielsen i november 2008 deltog på Dansk Vedligeholdsforenings seminar i Odense og blev præsenteret for Sertica, eller LOGIHOLD som det hed dengang, var det svaret på længere tids overvejelser i ADP om at få det store overblik.

Vi havde gjort os nogle tanker om, at sådan et system først og fremmest skulle være enkelt og brugervenligt. Det måtte ikke være komplekst, for så ville det være en alt for stor udfordring at rulle ud i virksomheden. Sertica er opbygget logisk med en træstruktur, som vi kender det fra pc’ens Stifinder, så det er meget brugervenligt og let at gå til, samtidig med at det har alle de nødvendige undergrene, som matcher vores behov, fortæller Kenneth Nielsen fra ADP.

I løbet af 2011 forventer ADP, at Sertica er rullet ud i organisationen, og at mange opgaver ligger i systemet. Det er ikke kun vedligeholdsopgaver, der gøres tanker om, men også overblik over anlægsdokumentation og ressourceplanlægning.

Vi vil gerne integrere Sertica bredt, fx så eksterne håndværkere også kan logge sig på. På den måde kan vi få alle vores jobs ind i systemet, og det vil give os et fordelagtigt overblik, så vi kan fokusere på at vedligeholde i stedet for at køre ”ambulancetjeneste” på pludselige nedbrud. Det kommer til at betyde, både vi og vores kunder vil opleve havne med mere grej, der virker, som det skal, slutter maskinmester Kenneth Nielsen fra ADP.

DOWNLOAD PDF→

Flere cases

Silkeborg Forsyning