Hvad er Tanker Management and Self Assessment (TMSA)?

TMSA-programmet tilbyder virksomheder midlerne til at optimere og tage mål af deres egne Safety Management Systems. Programmet tilskynder tankskibsoperatører til at vurdere deres egne Safety Management Systems op mod centrale KPI’er. Derudover gives den bedste vejledning på hvordan man imødekommer de korrekte standarder indenfor sikkerhedsforholdene.

Tankskibsvirksomheder er kendt for deres høje krav til sikkerhed. TMSA-programmet supplerer industriens kvalitetskoder og er beregnet til at fremme selvregulering og promovere forsat forbedring indenfor tankskibsoperatører.

TMSA, et værktøj til at forbedre sikkerhedsstandarder, har hurtigt opnået troværdighed og anerkendelse på det internationale marked. Det estimeres, at til dags dato er det omkring 90% af alle operatører, der gør brug af programmet, inklusiv alle de store olieselskaber.

TMSA-programmet er udviklet af The Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

.

De 13 elementer af TMSA3-programmet

TMSA-programmet tilbyder nogle standard rammer for vurdering af sikkerhedsstyringssystemer baseret på forvaltningspraksissernes 13 elementer. For hvert element skal tankskibsoperatører udføre en selvevaluering og derudover vurdere deres Safety Management System, aktiviteter og fremgangsmåder ud fra KPI’erne defineret i TMSA3.

De 13 elementer er:

 1. Ledelse og sikkerhedsstyringssystem
 2. Rekruttering og håndtering af landbaseret personale
 3. Rekruttering, håndtering og besætningens velvære
 4. Skibets pålidelighed og vedligeholdelse, dertil kritisk udstyr
 5. Navigations sikkerhed
 6. Last, ballast, rengøring af tank, bunkering, fortøjning og forankring systemer
 7. Håndtering af ændringer
 8. Hændelsesrapportering, undersøgelse og analyse
 9. Håndtering af sikkerhed
 10. Håndtering af miljø og energi
 11. Katastrofeberedskab/nødberedskab og beredskabsplanlægning
 12. Måling, analyse og forbedring
 13. Maritim sikkerhed

.

Hvilke fordele har tankskibsoperatører af TMSA?

Med en konstant stigning af reglementer hjælper TMSA tankskibsoperatører med at forblive i overensstemmelse med eksisterende og kommende maritime reglementer for en øget konkurrenceevne. TMSA-programmet er derudover det perfekte værktøj til reducering af omkostninger og til at opnå miljømæssig ansvarlighed, hvilket er forventet af tankskibsoperatørernes omgivelser.

TMSA-fordele:

 • Hjælper med at øge standarden af sikkerhedsstyringssystemer
 • Tilskynder vedvarende forbedring af sikkerhedshåndtering
 • Inddrager en præventiv fremgangsmetode til vedligeholdelse
 • Reducerer risikoen for hændelser/uheld, forsinkelser og sammenbrud
 • Nedsætter forsikringsomkostninger hvilket resulterer i højere indkomst (grundet færre uheld/hændelser)

.

Hvad kan SERTICA gøre for din organisation med TMSA?

Tankskibsoperatører opfordres til at revidere og opdatere deres TMSA mindst én gang årligt for at sikre forbedring. SERTICA simplificerer og digitaliserer denne revidering.

Ved at håndtere risici, sikkerhed og selvevaluering i SERTICA ved hjælp af TMSA, som et værktøj, forbedrer man tankskibsoperationer og TMSA-resultater. Dette sikrer, at man er i overensstemmelse med reglementer og forbedrer den økonomiske gevinst.

SERTICA’s HSQE-software indeholder flere forskellige moduler, som hjælper din organisation med proaktivt og effektivt, at implementere og forbedre Safety Management System. SERTICA sørger for at man altid er i overensstemmelse og opfylder alle industriens relevante krav og fordringer.

Med modulerne Inspections og Analytics kan man skabe vedvarende forbedring for tankskibsoperationer, eftersom man kan identificere den nuværende status i relation til TMSA-trinnene ved nemt at hente informationen.

Modulet Vetting tilbyder muligheden for at forbedre tilbagemeldinger på observationer udført ved kontrolinspektioner og dette resulterer i færre kontrolinspektioner.

Modulet Risk Assessment er designet til at hjælpe brugere med at definere, vurdere og håndtere operationelle risici for derved at forbedre besætningens sikkerhed om bord samt ydeevne. På samme tid opnås målsætningerne fra ISM Code og TMSA for håndtering af sikkerhed. Identificér nøgleoperationerne for fartøjerne og deres potentielle farer forbundet med risikovurdering processer i forbindelse med udførelsen af opgaver på daglige operationer.

Nye forbedringer og moduler bliver stadig tilføjet for at hjælpe tankskibsoperatører med at opnå den højeste standard indenfor skibssikkerhed.

Se mere om SERTICA Safety Management System.

OCIMF er et frivilligt forbund der består af olieselskaber, som er interesseret i shipping. Forbundet arbejder på at forebygge skader på både mennesker og miljø ved at levere de bedste praksis. OCIMF er stifter af Tanker Management and Self Assessment (TMSA) og derudover det velkendte Ship Inspection Report (SIRE) program, som tilbyder et risikovurderingsværktøj.

SIRE programmet er et unikt risikovurderingsværktøj til tankskibe og er værdifuldt for charterskibe, skibsoperatører, terminaloperatører, og for lokale myndigheder med fokus på skibssikkerhed. SIRE systemet er en omfattende database med up-to-date information om pramme og tankskibe. SIRE har siden 1993 haft fokus på at oplyse tankskibsindustrien omkirng vigtigheden af at overholde tankskibskvalitets- og sikkerhedsstandarder tilfredsstillende.

Tarbit opererer 16 tankskibsfartøjer, som transporterer bitumen, olieprodukter, og kemikalier. Med SERTICA kan de opfylde alle relevante krav og hente rapporter i forbindelse med TMSA- trinene.

Se mere om Tarbit Shipping

Kontakt mig og find ud af hvordan SERTICA kan hjælpe dig med TMSA.

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org