For rederier kan det være en udfordrende opgave at beslutte sig for at implementere et ship management system eller skifte fra en eksisterende løsning til en helt ny. Medarbejdere fra forskellige afdelinger skalsammen arbejde mod den samme projektstrategi og blive enige om den samme projektplan og tidsplan.

Vi sikrer, at du altid opnår den maksimale værdi af SERTICA

KUNDESUCCESS
“Your assigned Project Manager from SERTICA is your primary contact person and has the proper mandate to make decisions and handle the issues that arise along the way. We make sure that you have a capable team supporting you across different departments.”

Søren Holmstoel, Project Manager

"As Project Manager we help you set some guidelines to ensure that your project doesn’t sink. We are responsible for planning, executing, monitoring, and closing projects while ensuring they are completed on time, and within budget. Everything in close cooperation with you. You can see the project manager as your go to person."

Palle Kaastrup, Project Manager

  • Søren Holmstoel, Project Manager
  • Palle Kaastrup, Project Manager

Project Management

En af de allerførste skridt, når kontrakten er underskrevet, er deltagelse i en Kickoff-Workshop, hvilket er et indledende møde, der markerer begyndelsen på et projekt eller initiativ. Hovedformålet med denne slags workshop er at sikre, at alle er på samme side med hensyn til mål, omfang, tidsplan, leverancer og forventninger til projektet.

Under workshoppen vil din kontrakt blive specifik til en milepælsplan og projektplan. Den samlede plan, kendt som Projektplanen, sikrer, at alle milepæle, der er aftalt mellem dig og din projektleder, bliver opfyldt med succes. Disse planer vil variere fra kunde til kunde afhængigt af projektets omfang og organisation.

Generelt set er en kickoffworkshop et afgørende første skridt i ethvert projekt, da den lægger grundlaget for et vellykket og produktivt samarbejde mellem dig som rederi og os. Som en del af projektplanen vil der også blive aftalt en udrulningsplan for flåden. Dette afhænger typisk af tilgængeligheden af skibsdata og hvornår kunderne kan komme til skibene for installation og import af data.

Det er vigtigt at understrege, at projektplanen og milepælene aftales pr. projekt, hvilket betyder, at du som kunde har stor indflydelse på dette. På den måde træffes der aldrig beslutninger på dine vegne på noget tidspunkt. Du vil altid have en stemme i beslutningsprocessen og på, hvad der kommer herefter.

Vores projektledere udgør en uundværlig del af ethvert projekt og er ansvarlige for planlægning, udførelse, overvågning og afslutning af projekter, samtidig med at de sikrer, at de fuldføres til tiden og inden for budgettet.

Eksempler på opgaver under projektimplementeringen:

  • Udarbejde en projektplan: Dette inkluderer definitionen af omfang, mål, leverancer, tidsplan og budget for projektet. Projektplanen fungerer som en vejledning og giver en klar forståelse af, hvad der forventes af de forskellige involverede parter og hvad de skal opnå.
  • Gennemføre projektet i overensstemmelse med kontrakten og specifikationerne: Det er projektlederens opgave at sikre, at projektaktiviteterne udføres i overensstemmelse med planen og træffe korrigerende handlinger for at holde projektet på rette spor.
  • Samarbejde med kunderne om udvikling af specifikationer, hvis noget mangler: Disse udarbejdes på baggrund af kundernes behov og i samarbejde med udviklerne.
  • Afslutte månedlige statusrapporter, herunder budgetopfølgning.
  • Sikre godt samarbejde med kunden.
  • Yde support og rådgivning til kunden.
  • Planlægge og udføre nødvendige kvalitetsforanstaltninger.

Teamwork-værktøjet giver et klart overblik over projektets status, hvilket gør det lettere for både vores projektleder og dig at identificere eventuelle potentielle udfordringer, der kan påvirke projektets fremgang.

Dette gør det muligt for os at overvåge og styre projekter mere effektivt og træffe nødvendige foranstaltninger for at sikre, at projektet bliver færdigt inden for den planlagte tidsramme og budget.

Det giver også en centraliseret platform til at spore og administrere forskellige aspekter af projektet, såsom tidsplaner, ressourceallokering og budgettering. Dette gør processen mere effektiv og mindsker risikoen for fejl eller misforståelser.

En anden fordel er, at det ikke kræver yderligere opsætning fra brugerens side. Som resultat sparer det tid, som kan bruges på andre vigtige opgaver i forbindelse med projektet. Dette er muligt takket være den brugervenlige platform, som giver mulighed for håndtering af forskellige aspekter af projektet, og med realtidsopdateringer og notifikationer, der gør det nemt at følge projektets fremgang.

Når SERTICA implementeres på et nyt skib, leveres det med en installationsguide, der guider brugeren gennem selve installationen. Processen involverer typisk en indledende opsætnings- og konfigurationsfase, efterfulgt af onboarding træning og systemtest for at sikre en gnidningsfri overgang.

Dokumentation, der beskriver den nødvendige IT-infrastruktur og forventede indstillinger og layout, gør det lettere for skibets IT-personale at distribuere og tilpasse SERTICA til nye skibe, der kommer ind i flåden.

Ved at implementere SERTICA kan skibsejere forbedre effektiviteten, reducere omkostningerne og øge sikkerheden og overholdelsen af deres flåde som helhed. Målet er at integrere softwaren problemfrit i skibets eksisterende drift og maksimere de fordele, den kan tilbyde. Men for at nå dette mål anbefaler vi at installere SERTICA om bord på skibene så tidligt som muligt i projektet.

En af de mest kritiske aspekter af en vellykket implementering er træning. Besætningsmedlemmer og andre brugere skal have omfattende træning i at bruge softwaren effektivt.

Inden softwaren går live, skal den gennemgå omfattende test og validering for at sikre, at den fungerer som planlagt, og eventuelle problemer er blevet håndteret. Når softwaren er i drift, er løbende support og vedligeholdelse afgørende for at sikre, at den fortsætter med at fungere problemfrit og imødekommer skibets skiftende behov.

Alt i alt kræver en vellykket implementering af ny software på et skib omhyggelig planlægning, omfattende træning, grundig testning og kontinuerlig support. Ved at samarbejde tæt med os kan du maksimere fordelene ved softwaren og optimere din flådes ydeevne.

Hvis du har spørgsmål om dine data eller datakonvertering, er du velkommen til at kontakte mig.

Henrik Nygaard

Hvis du har spørgsmål om dine data eller datakonvertering, er du velkommen til at kontakte mig.

Morten Hammer Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org