Clipper

Clipper er en af de førende rederivirksomheder i verden. Virksomheden driver en stor flåde af handysize gennem panamex fartøjer såvel som en række datterselskaber, deriblandt Clipper Steel Services, Compass Rose Shipping and Clipper Interamerican Carriers.

Med kontorer beliggende over hele verden og 230 ansatte på land, håndterer Clipper omkring 175 skibe. Clipper ejer og håndterer omkring halvdelen af de 175 fartøjer, og 30 fartøjer er i intern teknisk forvaltning.

Derudover har Clipper investeringer i diverse projekter, herunder tank- og krydstogtskibe, og også færger og ro-ro services, samt ikke maritime forretninger.

I 2010 blev Clipper udfordret af en situation, hvor de benyttede sig af et flådestyringssystem, som ikke levede op til deres krav til fleksibilitet. Ydermere oplevede de, at deres leverandør samtidig ikke fokuserede på kunden og kundens behov. Dette betød at kunden – i dette tilfælde Clipper – måtte tilpasse sig systemet i stedet for at systemet blev tilpasset Clipper. Førnævnte blev et essentielt grundlag for at opsøge en ny leverandør af et flådestyringssystem.

Det nye system som Clipper søgte skulle naturligvis også matche nutidens udfordringer og ledelsesmæssige fokuspunkter. Systemet skulle medvirke til at styre Clipper mod at være en mere økonomisk og effektiv rederivirksomhed.

Efter en grundig søgen og evaluering af systemer på markedet –havnede valget på SERTICA.

Bevæggrunden for at vælge SERTICA var den fleksibilitet, som SERTICA og organisationen bagved produktet – Logimatic – tilbyder. SERTICA er et modulsystem, som kan justeres, så det tilpasser den specifikke kundes behov, hvilket var et afgørende aspekt for Clipper. 

I forlængelse af systemets fleksibilitet så var et godt samarbejde med leverandøren særdeles betydningsfuld for Clipper. Clippers forventninger blev mere end indfriet. ”Da vi skiftede til SERTICA, som vores flådestyringssystem, oplevede vi en god implementeringsproces. Vi satte et mål og vi nåede det – selv før vores deadline” fastslår Jesper S. Jensen, leder af Clipper Fleet Management.  
 

Daglige funktioner 

Foruden standard funktionerne i SERTICA Maintenance, Fleet Management and Procurement solutions, anvender Clipper en række af supplerende skræddersyede funktioner og moduler. Nogle funktioner er relateret til det daglige vedligehold og håndtering af opgaver på fartøjerne – andre er relateret til opgaver, som håndteres på kontoret – og nogle støtter og forstærker dialogen og delingen af dokumenter mellem kontorer og fartøjer.

En af de mest væsentlige områder inden for den maritim industri er sikkerhed, hvilket også er et område Clipper har stor fokus på. Clipper anvender SERTICA Event Reporting modulet til at sikre ensartet indberetning af for eksempel ’ulykker’, ’hændelser’ eller ’near-misses’. Modulet gør det endvidere muligt for Clipper, at udtrække business intelligence data, hvilket kan anvendes til at analysere den nuværende situation, men samtidig også til vidensdeling indenfor virksomheden. ”I sidste ende betyder dette forbedrede KPI’er med henblik på sikkerhed og ISM relaterede driftsproblemer” konkluderer Erik Ankjær Carlsen, bemandingsleder – SQE.

De daglige funktioner hos Clipper indebærer også håndtering af certifikater og andre dokumenter. SERTICA Document Management modul sikrer, at den nyeste version af disse dokumenter altid er tilgængelig. Dette betyder at alle kommercielle operatører, herunder både skibs- og teknisk personale anvender de nyeste dokumenter – uanset lokation.

Leverandørerne anvender Clipper SERTICA Connect – en web-baseret prisportal som forbinder køber og leverandør i en one-on-one privat kommunikation vedrørende pris og leveringsdetaljer. Gennem SERTICA Connect har Clipper direkte adgang til og kontakt med sine leverandører – således elimineres mellemleddet, som kan forsinke eller medføre at processen bliver dyrere. Jesper S. Jensen uddyber: ”Vi ejer processen og gennem denne kan vi sikre en økonomisk og effektiv ordreproces, hvilket resulterer i lavere driftsomkostninger. Mandskabet kan nu være involveret i arbejdsgangen og være en del af de daglige funktioner.”

Jesper S. Jensen opsummerer, ”SERTICA sikrer effektiv og ensartede processer, hvilket resulterer i højere kvalitet og lavere omkostninger for ejeren. I mellemtiden kan vi styrke mandskabet på fartøjerne og i højere grad involvere dem i beslutningsprocesserne.” 


Ledelsesmæssige fokuspunkter

Et hyppigt anvendt buzz word i forretningskredse i dag er ”LEAN”. Men hvad betyder det egentlig for en virksomhed som Clipper? Til dels betyder det, at skabe nye processer og omlægge eksisterende processer inden for virksomheden for at sikre at unødvendige og tidskrævende opgaver undgås. Dette betyder også, at implementering og drift af et effektivt og fleksibelt flådestyringssystem som SERTICA, er et vigtigt skridt for at opnå en virksomheds hovedmål – herved at reducere driftsomkostninger. Nøgleordet her er effektivitet.

Clipper ønskede at forkorte værdikæden og indsnævre afstanden mellem fartøjerne og kontorerne. SERTICA viste sig at være værktøjet til at opnå dette. SERTICA styrker de ansatte ved at tildele dem et mere effektivt software system, som faciliterer udveksling af data på tværs af flåden og mellem fartøjer og kontorer. SERTICA indsnævrer afstanden mellem fartøj og ledelse og hjælper til at sikre effektivitet.

Det ultimative mål hos enhver virksomhed er at maksimere kapitalforrentningen. Gennem tæt samarbejde med kunden og ved at tilbyde fleksible løsninger, som er tilpasset virksomhedens behov, tilbyder SERTICA en moderne og effektiv flådestyringsløsning, som er essentiel i maksimere overskuddet på bundlinjen.

”Det er vanskeligt at måle de finansielle resultater af et system som SERTICA, men SERTICA har uden tvivl en positiv indflydelse på vores bundlinje. Ingen tvivl om det.” udtaler Jesper S. Jensen. 

 

Download PDF

 

"SERTICA har uden tvivl en positiv indflydelse på vores bundlinje."

Jesper S. Jensen
Chef for Clipper Fleet Management

Til toppen