Uhensigtsmæssig sikkerheds- og kvalitetsstyring ombord på dine skibe gør det svært at overholde de regler og forskrifter, der kræves af myndighederne.

Selvom overholdelse er en essentiel del af alle maritime virksomheder, bruger alt for mange unødvendige ressourcer og tid på at holde sig opdateret. Ikke desto mindre er det fuldstændig muligt at opretholde et effektivt sikkerhedsprogram med minimal indsats ved hjælp af vores Safety Management System for skibe.

Færre tilbageholdte skibe, effektive workflows og en flåde i total compliance.

PRODUKTBLAD

HSQE

SERTICA giver adgang til og gør sikkerhedsdokumenter og opgaver tilgængelige og lette at styre. De kan desuden revideres af alle SERTICA brugere gennem et bestemt godkendelses flow. Ændringer registreres i changelog’en, så ingen informationer går tabt. I stedet for at holde alt i papirform, sikrer SERTICA Safety Management System, at informationer ikke kan gå tabt. Hvert medlem af dit team vil være i stand til at få adgang til up-to-date sikkerhedsoverholdelsesoplysninger, hver gang du opdaterer oplysningerne i systemet. Det er mere overskueligt, hurtigere og reducerer menneskelige fejl.

Du kan overvåge uheld og usikre situationer. Risikoen for nye uheld minimeres, fordi alle hændelser registreres i samme system, hvilket muliggør læring fra tidligere hændelser.

Du kan sammenligne ulykker, isolere risici og analysere dine processer kontinuerligt med SERTICA, når nye politikker og reguleringer opdateres. Du kan desuden registrere og spore audits, risikostyring, sikkerhedsundersøgelser, near-misses, afvigelser og korrigerende handlinger.

DOWNLOAD PRODUKTBLAD →

Et Safety Management System sikrer komplet sporbarhed og en nøjagtig rapporteringsflow mellem skib og kontor.

Hold din flåde i fuld overensstemmelse ved at administrere alle dokumenter, der er relateret til sikkerhed i SERTICA, et effektivt HSQE fleet-safety program. Resultatet er færre tilbageholdte skibe og mere effektive workflows.

At være i compliance er mere end bare at holde inspektørerne glade. SERTICA skibssikkerhedsstyring sikrer, at hele din virksomhed forbliver sikker, så du kan skabe holdbare processer, som alle kan følge. De potentielle fordele ved vores software er uendelige. Der er ikke tale om et program, der bare opfylder alle inspektørens krav, men derimod en software der gør en reel forskel for din virksomhed. Fra ét program kan du forbedre sikkerheden, minimere risiko og reducere omkostningerne ved ulykker og hændelser.

 • Total compliance
 • Bevidsthed om sikkerhed
 • Effektive arbejdsprocesser
 • Reducerede omkostninger
 • Reduceret risiko for tilbageholdte skibe
 • Færre forsinkelser og hændelser
 • Færre uheld
 • Håndtering af uønskede handlinger og near-misses på tværs af flåden

Se SERTICA demoer på vores YouTube kanal →

Formålet med EU’s MRV (Monitorering, Rapportering og Verifikation) er at kvantificere og reducere CO2-udledningen fra skibsfart, samt oprette et benchmarking-system i Europa. Overholdelse af EU’s MRV er afgørende – men det behøver ikke at være en tidskrævende og svær opgave. Du kan let opfylde disse krav i tre trin med en årlig rapport over skibsspecifikke emissioner. Denne rapport skabes i en tilpasset MRV formular:

 1. De individuelle skibe rapporterer de nødvendige data for en rejse i SERTICA Forms modulet
 2. Ved hjælp af SERTICA Analytics beregnes statistikker for emissioner
 3. Emissionsrapporterne er tilgængelige i SERTICA med al relevant data – både for hvert enkelt skib og for hver enkel rejse.

Denne e-learning guide viser, hvor nemt det er at opfylde kravene i forbindelse med MRV rapportering i SERTICA. Opfyld både lovmæssige og interne mål i forbindelse med compliance– samtidig med at du hurtigt og effektivt kan overvåge fremskridt. Alt dette kan du gøre fra SERTICA health & saftety management software. Vores innovative software kan også bruges i andre sammenhænge end at opfylde kravene fra EU omkring MRV.

Tankskibsoperatører opfordres til at revidere og opdatere deres TMSA én gang årligt for at sikre forbedring. SERTICA simplificerer og digitaliserer denne revidering. Man kan nemt håndtere risici, sikkerhed og selvevaluering i SERTICA ved at bruge TMSA til at forbedre tankskibsoperationer og TMSA-resultater. Derved er man altid i overensstemmelse med reglementer og den økonomiske gevinst forbedres.

Læs mere om TMSA →

SERTICA HSQE: Sådan opretter du en Near Miss rapport

Se hvordan du opretter en Near Miss rapport i SERTICA.

SERTICA HSQE : Sådan uploader du et cerfitikat

Se hvordan du uploader du et cerfitikat i SERTICA.
Kontakt mig og hør, hvordan du opnår en flåde i total compliance.

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org