Digitale logbøger kan bruges i den maritime sektor til at reducere papiropbevaring ombord og forbedre overholdelse af lovgivningen. Softwaren erstatter fuldt ud papirudgaven af registerbøger , reducerer papirarbejdet ombord, forbedrer pålideligheden af registrene og deres overholdelse af internationale regler.

Bliv papirløs med elektronisk dataregistrering

SERTICA Elektronisk Logbog er udviklet efter retningslinjerne for elektroniske journalbøger og de relevante MARPOL-forskrifter og cirkulærer. De indtastninger, der tilføjes ombord, er tilgængelige på land for at muliggøre varig overvågning og støtte af besætningen.

Marine Electronic Logbooks

SERTICA Electronic Logbook hjælper rederier med at indsamle data for at sikre overholdelse af lovgivningen.

Ved at overvåge flådeoperationer gennem en cloud-baseret livestreaming fra skib til land, kan rederier træffe datadrevne beslutninger og forbedre driften.

Electronic Logbooks er en webbaseret applikation, installeret på alle skibe og på land, der sikrer tilgængelighed af data overalt. De to webapplikationer er konstant synkroniserede og udveksler data i begge retninger.

Softwaren er udviklet af RINA Digital Solutions.

Med SERTICA Electronic Logbooks får du mulighed for nemt at genfinde og overvåge de tilgængelige logbøger ombord. SERTICAs smarte funktioner gør det nemt at forstå mangler og sikrer overholdelse af lovgivningen.
Alle registrerede data er både tidsstemplede og konstane . Hvis det skulle blive nødvendigt at demonstrere overholdelse til havnemyndigheder , så er data let tilgængelig både ombord og på land.
Du kan nemt forberede revisioner fra landsiden, da al information relateret til logbøger (f.eks. ECP-relateret information) altid er tilgængelig uanset lokation.
Du kan nemt frembringe rapporter, fra de elektroniske logbøger, for at overvåge flådens overholdelse og bruge avancerede analyser til at korrelere data og overvåge KPI’er.

 • Reducer fejl og optimer driften
 • Reducer den administrative byrde for besætningen
 • Øg effektiviteten og gennemsigtigheden
 • Forenkle dataregistrering
 • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
 • Øg overholdelse af lovgivningen
 • Tillad datatilgængelighed på land
 • Øge bevidstheden om lænse-/slam- og affaldsproduktion ombord

Lær mere om optimering af din maritime forretning på RINA.org

Med Analytics-modulet, inkluderet i SERTICA-softwaren, kan du bruge dine data til mere end rapportering.

Analysemodulet er et kraftfuldt værktøj, som giver dig mulighed for at korrelere data, der giver information om f.eks. håndtering af OWS, lænsevand, brændstoffer, slam og forbrændingsanlæg .

Den opnåede målbare KPI kan bruges til at drive beslutninger og til at måle resultater for en effektiv styring af flåden

 • Desludging VS Fuel Consumed
 • Bilge, Sludge and Water KPI
 • Bilge and Sludge generated fleet overview
 • Bilge and Sludge generated VS Master/Ch.Eng embarked
 • OWS and Incinerator performance
 • Position of Operations

Eksempler på Analytics:

 • Fjernelse af slam vs brændstofforbrug
 • KPI for lænse, slam og vand
 • Lænse- og slamgenereret flådeoversigt
 • Lænse og Slam genereret VS Master/Ch.Eng påbegyndt
 • OWS og forbrændingsanlæg ydeevne
 • Driftsposition

SERTICA Electronic Logbooks er allerede blevet godkendt af de vigtigste flagstatsmyndigheder.

Eksempler på flagstatsgodkendelser:

 • Liberia
 • Bermuda
 • Cyprus
 • Bahamas
 • Barbados
 • Singapore
 • RMI
 • Malta
 • Luxenbourg
 • Isle of Man
 • Panama

Discover 7 things to monitor onboard to improve performance with digital logbooks

DOWNLOAD PAPER

D'Amico combines digitalization and environmental responsibility.

D’Amico Shipping Group has been one of the first company to adopt SERTICA Electroninc Logbook to replace paper logbooks. Its Deputy Technical Director Cesare D'Apì discusses the benefits and features of using SERTICA Electroninc Logbook with Alessandro Pescetto from RINA.

Get ready for port state control inspection by ensuring compliance with proper documentation

DOWNLOAD GUIDE
Contact me to hear more about Electronic Logbooks.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org