Vessel Performance Management

I SERTICA Performance kan du identificere hvilke faktorer, der påvirker dit skibs driftsudgifter gennem daglige rapporteringer fra skibet, forbrugs- og off-hire rapportering.

Du kan modtage en månedlig status på din flådes drift og performance, så du kan reagere på eventuelle problemer vedrørende skib, skrog og motor. I denne status valideres input og du får information fra hvert individuelt skib, og et overblik over hvilke opgaver der skal udføres.

Fordele:
• Overvågning af performance
• Brændstofs besparelser
• Reducering af udslip
• Overblik over flåden
• Reducerede vedligeholdsomkostninger
• Overensstemmelse med de forskrevne regler
• Reducering af OPEX
• Optimeret effektivitet og reduceret TCO

PRODUKTBLAD

Den eneste løsning du har brug for

SERTICA er markedets mest dynamiske og fleksible system til at optimere driften af enkelte skibe eller en hel flåde.

Vores alt-i-en tilgang betyder, at du nemt kan planlægge, udføre og overvåge hele processen i ét enkelt system. Hvis en rapport viser, at vedligehold er påkrævet, kan du planlægge dette i systemet med links til rapporten, jobbeskrivelse, manual og sikkerhedsanvisninger, hvilket i sidste ende reducerer off-hire.

Moduloversigt

Til toppen