Opfyld kravene fra EU omkring MRV

Formålet med EU’s MRV (Monitorering, Rapportering og Verifikation) er, at kvantificere og reducere CO2-udledningen fra skibsfart, samt oprette et benchmarking-system i Europa. Du kan let opfylde disse krav i tre trin med en årlig rapport over skibsspecifikke emissioner. Denne rapport skabes i en tilpasset MRV formular:

1. De individuelle skibe rapporterer de nødvendige data for en rejse i SERTICA Forms modulet
2. Ved hjælp af SERTICA Analytics beregnes statistikker for emissioner
3. Emissionsrapporterne er tilgængelige i SERTICA med al relevant data – både for hvert enkelt skib og for hver enkel rejse.

Denne e-learning guide viser hvor nemt det er at opfylde kravene i forbindelse med MRV rapportering i SERTICA.

Safety Management System

SERTICA gør sikkerhedsdokumenter og opgaver tilgængelige og lette at styre. De kan desuden revideres af alle SERTICA brugere gennem et bestemt godkendelses flow. Ændringer registreres i changelog’en, så ingen informationer går tabt.

Du kan overvåge uheld og usikre situationer. Risikoen for nye uheld minimeres, fordi alle hændelser registreres i samme system og muliggør læring fra tidligere hændelser. Du kan desuden registrere og spore audits, risikostyring, sikkerhedsundersøgelser, near-misses, afvigelser og korrigerende handlinger.

Et Safety Management System sikrer komplet sporbarhed og en nøjagtig rapporterings flow mellem skib og kontor.

Fordele:
• Total overensstemmelse med sikkerheds og kvalitetskrav
• Bevidsthed om sikkerhed
• Effektive arbejdsprocesser
• Reducerede omkostninger
• Reduceret risiko for tilbageholdte skibe
• Færre uheld og hændelser
• Håndtering af uønskede handlinger og near-misses på tværs af flåden

PRODUKTBLAD

Moduloversigt

Case - UltraShip

Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land og har formuleret en sikkerhedsvision, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen.

For at italesætte og bibeholde et konstant fokus på sikker adfærd hos UltraShip, bliver virksomhedens såkaldte SAFETY I’s løbende kommunikeret ud og sat til debat internt. UltraShips SAFETY I’s og andre sikkerhedsrelaterede emner er beskrevet i virksomhedens Safety Mindset bog, der internt er kendt som ”Biblen”. Bogen indeholder den komplette risikostyringsproces og tager udgangspunkt i UltraShips sikkerhedsvision.

Det integrerede management system bliver håndteret i SERTICA, og Søren Vest, Head of Marine QA hos UltraShip, siger: “SERTICA understøtter alle vores arbejdsprocedurer – både når det gælder sikkerhed men også generelt. Ved at anvende moduler såsom Inspektion, Reporting, Aktivitetsstyring og Hændelsesrapportering, kan vi arbejde målrettet med de mål, vi har opstillet i vores Safety Mindset bog.” Afslutningsvis konkluderer Søren Vest: ”Vi forventer at anvende SERTICA mange år endnu, da det er blevet en integreret del af alt, hvad vi laver.”

Læs mere om UltraShip og SERTICA i case beskrivelsen.

Læs mere
Til toppen