SERTICA HSQE sikrer Fleet Safety

I denne video kan du se hvordan du forespørger en dokument ændring i SERTICA. Du kan nemt åbne og redigere dokumenter og sende ændringerne til godkendelse. Videoen er kun en kort demonstration af nogle af de funktionaliteter SERTICA HSQE tilbyder. HSQE pakken kan også inkludere event rapportering, near-miss rapportering, inspektioner, MRV rapportering og meget mere. Ønsker du en komplet demonstration af, hvad hele pakken kan gøre for dig, er du velkommen til at kontakte os og booke et møde.

Safety Management System

SERTICA gør sikkerhedsdokumenter og opgaver tilgængelige og lette at styre. De kan desuden revideres af alle SERTICA brugere gennem et bestemt godkendelses flow. Ændringer registreres i changelog’en, så ingen informationer går tabt.

Du kan overvåge uheld og usikre situationer. Risikoen for nye uheld minimeres, fordi alle hændelser registreres i samme system og muliggør læring fra tidligere hændelser. Du kan desuden registrere og spore audits, risikostyring, sikkerhedsundersøgelser, near-misses, afvigelser og korrigerende handlinger.

PRODUKTBLAD

Moduloversigt

Activity Management

Planlæg og håndtér alle typer af aktiviteter såsom dockings, audits og inspektioner i SERTICA. Det er muligt at følge aktiviteternes individuelle fremgang for at skabe det perfekte overblik. Gå til Activity Management

Analytics

Et unikt værktøj udviklet til at udtrække og analysere relevante kombinationer af data fra SERTICA. Det er muligt at identificere områder for omkostningsbesparelser og nye muligheder for din virksomhed. Gå til Analytics

SERTICA App

SERTICA appen giver dig mulighed for at styre vedligeholdsjobs og formularer via. din mobil eller tablet. Gå til SERTICA App

Certificate

Hold styr på alle udstedte certifikater på tværs af hele flåden og planlæg nødvendige fornyelser af eksisterende certifikater. De rette personer får automatisk besked gennem SERTICA, når et certifikat behøver opmærksomhed. Gå til Certificate

Data Synchronisation

Synkronisér information mellem skib og hovedkontor på en optimeret og sikker måde. Du får et system med præcis og strømlinet data, der synkroniserer automatisk. Gå til Data Synchronisation

Document Management

Effektiv arbejdsgang til at skabe, revidere, vurdere, godkende og offentliggøre dokumenter. Organisér, administrér og distribuér dokumenter sikkert og effektivt mellem kontor og skib uden at skabe modstridende versioner. Gå til Document Management

Dynamic Dashboard

Design dit individuelle dashboard og opnå et grafisk overblik over de vigtigste KPI’er. Et solidt administrations- og opfølgningsværktøj med information i et moderne og struktureret layout. Gå til Dynamic Dashboard

Event Reporting

Rapportér enhver form for hændelse som uheld, ulykker eller near-misses. Strukturér din rapportering og registrér hændelser elektronisk for at supportere hændelser og sporing af data. Gå til Event Reporting

Fleet Supervision

En unik kontordatabase med en 100% korrekt kopi af alle skibes databaser. Dette giver mulighed for, at få øjeblikkeligt adgang til hver enkelt skibsdatabase samt vurdere data på tværs af flåden. Gå til Fleet Supervision

Forms

Et papirløst system som simplificerer processen med forudbestemte elektroniske formularer i Word og Excel med automatisk udfyldning af data. Udarbejd tilpassede skabeloner til vedligeholdsjobs, risikoanalyser, rapportering af hændelser eller for at opfylde MRV krav. Gå til Forms

Forum

SERTICA Forum muliggør deling af information og viden mellem kontor og flåde, samt skib til skib. Der er tale om et forum som agerer, ligner og føles som et helt almindeligt generisk forum. Gå til Forum

Inspections & Audits

Håndtér de konstant stigende kontrol- og dokumentationskrav gennem kategorisering og strukturering af inspektionsjobs. Genbrug jobs til fremtidige inspektioner for at minimere planlægningstid. Gå til Inspections & Audits

Management Systems

Nem adgang og kontrol af adskillige Management Systems i SERTICA. Registrér og strukturér dokumenter og manualer med revisionskontrol inkluderet registrering af korrektioner for at sikre høje standarder og stabilitet. Gå til Management Systems

SYNC

Synkronisér data mellem SERTICA og andre tredjepart systemer for at øge niveauet af automation. For eksempel kan du synkronisere til dit ERP system, crewing, HR og data lager. Gå til SYNC

Task List

Central to-do liste til den tekniske bemanding for at fuldføre avanceret planlægning og ressource optimering. Få et overblik over alle opgaver – både for det enkelte skib og hele flåden. Gå til Task List

Risk Assessment

Minimér risici ombord på dine skibe ved at vurdere dem systematisk. Sørg for at sikkerheden er i top for dine besætningsmedlemmer ved at begrænse risici med kontrolforanstaltninger i SERTICA. Gå til Risk Assessment

Case - UltraShip

Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land og har formuleret en sikkerhedsvision, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen.

For at italesætte og bibeholde et konstant fokus på sikker adfærd hos UltraShip, bliver virksomhedens såkaldte SAFETY I’s løbende kommunikeret ud og sat til debat internt. UltraShips SAFETY I’s og andre sikkerhedsrelaterede emner er beskrevet i virksomhedens Safety Mindset bog, der internt er kendt som ”Biblen”. Bogen indeholder den komplette risikostyringsproces og tager udgangspunkt i UltraShips sikkerhedsvision.

Det integrerede management system bliver håndteret i SERTICA, og Søren Vest, Head of Marine QA hos UltraShip, siger: “SERTICA understøtter alle vores arbejdsprocedurer – både når det gælder sikkerhed men også generelt. Ved at anvende moduler såsom Inspektion, Reporting, Aktivitetsstyring og Hændelsesrapportering, kan vi arbejde målrettet med de mål, vi har opstillet i vores Safety Mindset bog.” Afslutningsvis konkluderer Søren Vest: ”Vi forventer at anvende SERTICA mange år endnu, da det er blevet en integreret del af alt, hvad vi laver.”

Læs mere om UltraShip og SERTICA i case beskrivelsen.

Læs mere

Opfyld kravene fra EU omkring MRV

Formålet med EU’s MRV (Monitorering, Rapportering og Verifikation) er, at kvantificere og reducere CO2-udledningen fra skibsfart, samt oprette et benchmarking-system i Europa. Overholdelse af EU's MRV er afgørende - men det behøver ikke at være en tidskrævende og svær opgave. Du kan let opfylde disse krav i tre trin med en årlig rapport over skibsspecifikke emissioner. Denne rapport skabes i en tilpasset MRV formular:

1. De individuelle skibe rapporterer de nødvendige data for en rejse i SERTICA Forms modulet
2. Ved hjælp af SERTICA Analytics beregnes statistikker for emissioner
3. Emissionsrapporterne er tilgængelige i SERTICA med al relevant data – både for hvert enkelt skib og for hver enkel rejse.

Denne e-learning guide viser hvor nemt det er at opfylde kravene i forbindelse med MRV rapportering i SERTICA. Opfyld både lovmæssige og interne mål i forbindelse med compliance– samtidig med du hurtigt og effektivt kan overvåge fremskridt. Alt dette kan du gøre fra SERTICA health & saftety management software. Vores innovative software kan også bruges i andre sammenhænge end at opfylde kravene fra EU omkring MRV.

Til toppen