Vedligehold

SERTICA indeholder et system til planlagt vedligehold. Systemet er optimeret til at administrere, monitorere og dokumentere vedligeholdsaktiviteter i alle typer virksomheder.

Strukturering af vedligeholdsdata reducerer spildtid og effektiviserer internt i virksomheden. Planlægning af vedligehold i shipping softwaren SERTICA sparer dig både tid og penge.

Læs mere

HSQE

HSQE (Health, Security, Quality, Environment) er et vigtigt område for mange shipping virksomheder. SERTICA Safety Management System understøtter sikkerhed og kvalitet gennem hele organisationen og understøtter optimale arbejdsprocedurer internt i virksomheden.

SERTICA skaber de bedste vilkår for både faciliteter og mandskab, og sikrer samtidig komplet sporbarhed og nøjagtig afrapportering. Shipping softwaren kan tilpasses til alle standarder og politikker din virksomhed måtte arbejde under, og vil derved med fordel kunne understøtte, at virksomheden lever op til både lovmæssige og virksomhedsrelaterede krav.

Læs mere

Procurement

SERTICA indeholder et centraliseret indkøbssystem til hovedkontoret. Systemet optimerer indkøbsprocessen med effektivisering af arbejdsgange og papirløse processer. Gennem SERTICA administreres relevant data relateret til indkøbsprocessen og du får samtidigt et tydeligt overblik over alle data.

Al data udveksles mellem skib og hovedkontor, således at den nyeste information omkring f.eks. reservedele og leverandørinformation altid er tilgængelig for alle.

Læs mere

Performance

SERTICA optimerer driftsomkostninger på enkelte skibe eller en hel flåde. Systemet hjælper dig med at identificere, analysere og overvåge de faktorer, der påvirker skibenes energiforbrug, såsom begroning på propellen samt vedligehold af motor og skrog.

På baggrund af de indsamlede data i shipping softwaren, kan du optimere driften og dermed reducere Total Cost of Ownership (TCO). Resultatet er reduceret dieselforbrug og dermed også OPEX og CO2-udslip.

Læs mere
Til toppen