Shipping Management Software: Har du råd til at stole på flere systemer?

Skibsfarten i dag står overfor mange udfordringer. Fleet Managers over hele verden beskæftiger sig med talrige systemer og komplekse processer vedrørende Fleet Management løsninger. Brugen af flere inkompatible systemer er tidskrævende og du risikerer unødvendige fejl i processen.

SERTICA tilbyder et alt-i-en Fleet Management software med omfattende funktionalitet indenfor indkøb, vedligehold, HSQE, dry-docking, dokumenthåndtering, inspektioner, osv. SERTICA er let og brugervenligt at bruge både på kontoret og ombord på skibet. Ved at udnytte synergien i at have et samlet system som SERTICA, opnås der en signifikant omkostningsoptimering, strømlinede og papirløse arbejdsprocesser, overholdelse af krav, stabil dataudveksling og nedsat off-hire.

Et fleksibelt Fleet Management System

SERTICA er et Fleet Management System som ikke kun administrerer dit skib. Virksomheder er forskellige, det er behovene og omstændighederne i de forskellige afdelinger og kontorer også.

SERTICA er baseret på en holistisk tilgang. Det giver en fleksibel modulstruktur og en bred funktionel løsning som er opdelt i fire funktionelle områder. Hver af disse områder tilbyder moduler, som kan kombineres for at matche din virksomheds specifikke behov og prioriteter.

Læs mere

Case - UltraShip

Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land og har formuleret en sikkerhedsvision, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen.

For at italesætte og bibeholde et konstant fokus på sikker adfærd hos UltraShip, bliver virksomhedens såkaldte SAFETY I’s løbende kommunikeret ud og sat til debat internt. UltraShips SAFETY I’s og andre sikkerhedsrelaterede emner er beskrevet i virksomhedens Safety Mindset bog, der internt er kendt som ”Biblen”. Bogen indeholder den komplette risikostyringsproces og tager udgangspunkt i UltraShips sikkerhedsvision.

Det integrerede management system bliver håndteret i SERTICA, og Søren Vest, Head of Marine QA hos UltraShip, siger: “SERTICA understøtter alle vores arbejdsprocedurer – både når det gælder sikkerhed men også generelt. Ved at anvende moduler såsom Inspektion, Reporting, Aktivitetsstyring og Hændelsesrapportering, kan vi arbejde målrettet med de mål, vi har opstillet i vores Safety Mindset bog.” Afslutningsvis konkluderer Søren Vest: ”Vi forventer at anvende SERTICA mange år endnu, da det er blevet en integreret del af alt, hvad vi laver.”

Læs mere om UltraShip og SERTICA i case beskrivelsen.

Læs mere

Case - DFDS

Tidligere havde DFDS fire forskellige systemer, der hver især havde en replikeringsmotor til dataudveksling. En primær årsag til, at Sertica har stor succes i hele organisationen er imidlertid, at der kun er én motor, og at den virker og er stabil – hele tiden. Sertica minimerer således den unødvendige nedetid, hvilket er en væsentlig fordel. Jacob Steffensen uddyber: ”Derfor er det også genialt at Sertica jo netop er bygget til at fungere på netværksforbindelser, der ikke er perfekte. Det har sparet os for mange bekymringer. Ikke mindst vores besætninger er glade for systemet. De skal ikke ’bøvle’ med dataoverførsler, som i praksis bare sker automatisk.”

Læs mere
Til toppen