Nyhedsoversigt

30.03.2023 - Nyheder

Optimering af indkøb inden for skibsfart: SERTICA Connect Integration tiltrækker en strøm af nye leverandører

SERTICA Connect er en banebrydende platform, der forandrer måden, rederier og leverandører kommunikerer med hinanden på, ved at forenkle indkøbsprocessen. Platformen interagerer problemfrit med ordresystemerne hos førende leverandører som MAN og Wärtsilä, hvilket muliggør en let og ubesværet udveksling af tilbud, indkøbsordrer og ordrebekræftelser. Kort sagt: Indkøbsprocessen har aldrig været nemmere og mere ubesværet!

Lemvigh Müller, Wrist og Hanil Fuji er de seneste virksomheder, der har sluttet sig til den stadig voksende liste af leverandører, der anvender SERTICA Connect. Med en direkte integration kan leverandører nu udføre alle opdateringer i deres egne ERP-system, fremfor at skulle logge ind på individuelle SERTICA Connect-portaler. Det sparer dem tid og ressourcer, som i stedet kan bruges på at skabe fremgang i skibsfartssektoren og på den måde sejle mod endnu større succeser!

Men hvordan kan købere og leverandører bedre kommunikere med hinanden? Det er faktisk ganske simpelt. SERTICA Connect etablerer en direkte og automatiseret elektronisk forbindelse mellem dem, hvilket giver rederierne mulighed for at centralisere deres data. Og platformen har et dedikeret login til leverandørerne, hvilket letter det administrative arbejde og automatiseringen.

En af virksomhederne, der drager fordel af SERTICA Connect og anvender det til at kommunikere med sine kunder er MAN Energy Solutions. Ifølge Henrik Bruun giver systemet dem et talerør til deres kunder, som gør det nemmere for MAN Energy Solution at fokusere på grøn omstilling: ”Ved at integrere med SERITCA Connect kan vores kunder fremskynde deres køb via automatiseret dataudveksling. Dette giver os mulighed for at fokusere på at fremme vores ambitiøse Moving Big Things to Zero-strategi, som sigter mod at drive den grønne omstilling fremadrettet.”

Ved at anvende MTML-formatet til dataudveksling tilføjer SERTICA Connect en ekstra dimension af enkelthed til platformen og har allerede skabt betydelige besparelser for de rederier og leverandører, der anvender platformen i dag. Derudover reducerer rederierne risikoen for menneskelige fejl, når de afgiver en ordre, og derved skaber de effektive og pålidelige forsyningskæder.

DFDS har benyttet sig af SERTICA Connect i flere år, og ifølge Monica Lubszczyk er integrationen af systemet ikke blot en fordel for leverandørerne, men også for rederierne. Monica forklarer: ”Platformen giver os mulighed for nemt og øjeblikkeligt at se ordrer, hvilket forbedrer vores behandlingstid. Ved at samarbejde med leverandører som Wrist, MAN og Wärtsilä via SERTICA Connect, modtager vi hurtigere svar og har set en stigning i korrekt leverancer.” DFDS har sat kurs mod succes og udnytter de innovative teknologier, der giver dem en konkurrencefordel og gør dem til en af de førende aktører i skibsfartsindustrien.  

Michael Paarup fra RINA Digital Solution har været involveret i udviklingen af SERTICA Connect Integration og slår fast: ”At udveksle indkøbsdata direkte mellem køber og sælger er ikke blot nødvendigt, men også gavnligt for begge parter. Industrien er stadig præget af diverse indkøbsportaler, hvor enten køber eller sælger skal bruge tid på at taste data ind igen og igen. Med SERTICA Connect Integration undgås dette besvær ved hjælp af API’er og det åbner op for en omkostningseffektiv måde at kommunikere og udveksle informationer på.”