16. februar 2015

NYT - ShipServ integration


SERTICA Procurement er blevet integreret med ShipServ for at forøge indkøbsprocessen hos vores kunder.

SERTICA Procurement er en komplet indkøbsløsning til indkøbsafdelinger, der har fokus på hastighed, stabilitet, brugervenlighed og effektivitet. Løsningen udvikles i tæt samarbejde med globale rederier for at sikre, at de seneste behov bliver opfyldt.

Den seneste forbedring er at integrere SERTICA med ShipServ således at indkøbsafdelingen kan opleve en fejlfri og stabil kommunikation. Rederierne undgår derved tidskrævende og risikofyldt dataudveksling mellem inkompatible systemer.

ShipServ integrationen vil hjælpe vores kunder med at reducere arbejdsbyrden i indkøbsafdelingen ved at mindske tidsforbruget på ordrebehandlingen, mens elimineringen af fejl og mangler i dataudvekslingen effektiviserer hele indkøbsprocessen.

 

 
Til toppen