Med modulet Propulsion Assistant kan du overvåge og optimere effektiviteten af dit skibs fremdriftssystem og tage hensyn til skrogets, propellets og motorens tilstand. Dette giver dig mulighed for at forbedre brændstofeffektiviteten, reducere emissioner og forbedre den generelle ydeevne.

Modulet leverer realtidsdata og analyser til skibets besætning, så de kan justere fremdriftssystemet og træffe datadrevne beslutninger for at optimere ydeevnen. Ved at sammenligne sensordata med forudsigelsesmodeller kan modulet også rådgive, når skrogets og hovedmotorens hydrodynamiske og termodynamiske præstationer forringes.

SERTICA Performance Propulsion

Hydrodynamic Digital Twin

The Hydrodynamic Digital Twin er et kraftfuldt værktøj til at forbedre flådens ydeevne ved at udnytte maskinlæring til at skabe detaljerede hydrodynamiske modeller af skibe.

Dette gør det muligt at evaluere skrogets forringelse på grund af belægninger, opdage mulige kritiske begivenheder, der reducerer fremdriftseffektiviteten, og forudsige fremtidig ydeevne baseret på realtidsdata.

Du kan også udføre virtuel test af nye designs og ændringer, hvilket giver værdifulde indsigter til optimering af skibets ydeevne.

Med den Hydrodynamic Digital Twin kan du nemt identificere og håndtere problemer, der kan påvirke effektiviteten af dine skibe, og sikre optimal ydeevne og omkostningsreduktion.

Nøglefunktioner

 • Overvågning af skrogets, propellets og motorens effektivitet
 • Avanceret analyse til identifikation af forbedringsområder
 • Dedikeret afsnit til opbygning af hydrodynamisk model af skibet med forskellige teknikker (herunder maskinlæring)
 • Realtidsdata og analyser til skibets besætning
 • Evaluering af skrogets forringelse på grund af belægninger
 • Opdagelse af kritiske begivenheder, der reducerer fremdriftseffektiviteten

Fordele

 • Reduceret brændstofforbrug og emissioner
 • Forbedret rejseplanlægning
 • Forbedret flådeydelse gennem datadrevet optimering
 • Tidlig påvisning af problemer, der kan påvirke fremdriftseffektiviteten
 • Evne til at vurdere indflydelsen af belægninger på skibets ydeevne
 • Øget sikkerhed og overholdelse af regulativer.
SERTICA Performance Propulsion

Læs mere om SERTICA Performance→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org