Denne logbog er udviklet til olietankskibe over 150 GT og indeholder information om last- og ballastoperationer relateret til Oil Record Book Part 2.

Dette er en vigtig logbog, der kræves i overensstemmelse med regel 17 i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (1973), som ændret ved protokollen af ​​1978 (MARPOL73/78).

Oil Record Book Part 2 indeholder mange referencer til oliemængde. Ved at registrere alle olie- eller slamoverførsler og udledninger i fartøjet kan du kontrollere og dokumentere en korrekt bortskaffelse af olie til søs til myndighederne.

Hvis noget skal indberettes i ORB I, kan du automatisk gøre dette og undgå dobbeltindberetning.

Optimer din journalføring

Digitalisering af din journalføring reducerer den administrative byrde for din besætning. Brugen af en digital logbog med foruddefinerede funktioner forenkler registreringen af ​​fx lastning af olielast eller rengøring af lasttanke. Besætningen behøver ikke længere at skrive oplysningerne ned i en notesbog eller regneark og manuelt tjekke for fejl. Digitalisering af din journalføring øger effektiviteten og gennemsigtigheden og forbedrer din dataregistreringspålidelighed

Nøglefunktioner

Oil Record Book Part 2 er afsluttet, når:

 • Pålæsning af olielast
 • Intern overførsel af olielast under rejsen
 • Aflæsning af olielast
 • Ballastering af lasttanke og dedikerede rene ballasttanke
 • Rengøring af lasttanke inklusive råolievask
 • Udledning af ballast undtagen fra adskilte ballasttanke
 • Udledning af vand fra slop tanks
 • Lukning af alle relevante ventiler eller lignende efter sloptankens udtømning
 • Bortskaffelse af rester

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data.

Fordele

 • Undgå forurening med olie
 • Reducer fejl og optimer driften
 • Øg effektiviteten og gennemsigtigheden
 • Forenkle dataregistrering
 • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
 • Øg overholdelse af lovgivningen
 • Tillad datatilgængelighed på land
 • Forbedre datapålidelighed
 • Minimer risikoen for menneskelige fejl, der fører til bøder eller afvigelser

The SERTICA Electronic Logbook fungerer som et selvstændigt system. 

Læs mere om SERTICA Electronic Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org