Denne logbog er udviklet til alle skibe over 400 GT og olietankskibe over 150 GT. Dette er en vigtig logbog, der kræves i overensstemmelse med regel 17 i den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe (1973), som ændret ved protokollen fra 1978 (MARPOL73/78). Ved at registrere alle olie- eller lænseoverførsler og udledninger i fartøjet kan du dokumentere korrekt håndtering af olie til søs over for myndighederne.

Digitaliser din olielogbog

En elektronisk oliejournalbog er et softwareprogram, der erstatter traditionelle journalbøger (ORB). Det fremmer nøjagtige ORB-indtastninger i et effektivt elektronisk format, samtidig med at det overholder internationale konventioner og flag state requirements .


En digital journalbog øger overholdelse af lovgivningen i forhold til Oil Record Book Part 1 , da det skaber overskueligt overblik og kan fungere som en tjekliste. Det kan for eksempel gøre det nemt for din besætning ombord at registrere bunkring af brændselsolietanke og bortskaffelse af udledning af lænse.


Med elektronisk dataregistrering undgår besætningen om bord tidskrævende manuelle processer. Alle data gemmes automatisk i SERTICAs elektroniske logbog, hvilket forenkler dataregistreringsprocessen og øger pålideligheden af dine logs.

Nøglefunktioner

Oil Record Book Part 1 er afsluttet, når:

 • Ballastering eller rensning af brændstofolietanke
 • Udledning af snavset ballast eller rensevand fra brændstofolietanke
 • Indsamling og bortskaffelse af olierester og slam
 • Udledning og bortskaffelse af lænsevand, der har samlet sig i maskinrum
 • Bunkring af brændstof eller smøreolie

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data.

Fordele

 • Undgå potentiel olieforurening
 • Forbedret sikkerhed med seals management
 • Oversigt med daglig sounding-log og lænse- og slamrapporter
 • Overhold regulatoriske behov
 • Sikre nøjagtigheden af ​​dataregistreringen
 • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
 • Tillad datatilgængelighed på land
 • Øge opmærksomheden på lænse og slam
 • Minimer risikoen for menneskelige fejl, der fører til bøder eller manglende overensstemmelse

SERTICA logbog fungerer som et selvstændigt system.

Læs mere om SERTICA Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org