Med Item Certificate modulet kan du administrere certifikater for hver enkelte vare – lige fra den bliver købt og til den sættes i brug. Derudover kan du spore og følge alle varer og deres certifikater i forbindelse med IHM. Med Item Certificate modulet i SERTICA bliver certifikater på de individuelle varer en naturlig del af indkøbsprocessen.

IHM Management

Med Item Certificate Modulet sikrer du, at leverandøren leverer relevante certifikater, f.eks. materialedeklarationer, MED-certifikater eller leverandørens overensstemmelseserklæringer, hver gang en vare leveres. Rent teknisk betyder det, at når en ny vare bliver indkøbt, kan indkøberen anmode leverandøren om at tilføje de nødvendige certifikater i SERTICA, inden der oprettes en indkøbsordre samt udstedes en faktura.

Eksempler på varer, der typisk kræver certifikater, inkluderer redningsredskaber, udstyr til forebyggelse af havforurening, brandbeskyttelsesudstyr, navigationsudstyr, radiokommunikationsudstyr, fortøjningstov, ledninger, løfteudstyr, pyroteknologi, kemikalier, maling og andre varer, der kræver certificering i overensstemmelse med EU’s marine udstyrsdirektiv (MED).

Ved at administrere dine varecertifikater i SERTICA, kan du nemt overvåge status på hvert varecertifikat i din opgaveliste. Dette giver dig et let overblik over hvilke certifikater, der snart forfalder eller er forfaldne. Desuden kan du følge certifikater, der afventer godkendelse, og overvåge, om der mangler certifikater på forespørgsel om tilbud, indkøbsordrer og fakturaer.

Nøglefunktioner

 • Administrér og dokumentér varer og certifikater
 • Håndtering af farligt materiale
 • Spor og følg alle varer
 • Let adgang til varecertifikater direkte på varer og komponenter
 • Batch kontrol

Fordele

 • Administration af certifikater bliver en naturlig del af indkøbsprocessen og lagerstyring
 • Compliance i forbindelse med IHM
 • Overhold nødvendige krav digitalt

Item Certificate modulet er ofte kombineret med Certificate.

Overhold alle IHM-krav, såsom leverandørens overensstemmelseserklæring, materialedeklaration og Marine Equipment-direktivet (MED)

Forskellige varer kan have forskellige krav til certifikat afhængigt af deres type. I SERTICA kan du dokumentere og spore alle relevante data, hvilket gør det nemt at overholde de nødvendige krav.

I Item Certificate modulet kan du markere de varer, som du ønsker at spore i SERTICA, samt definere hvordan du ønsker at spore dem. Det er muligt at tilføje typer og regler i forhold til leverandørens overensstemmelseserklæring, EU Marine Equipment-direktivet (MED), materialedeklaration, arbejdscertifikat, HM-erklæring med grænseværdier, samt meget mere.

HM management i overensstemmelse med Hong Kong konventionen sikrer overholdelse af IHM, del I

Du kan sikre og dokumentere overholdelse af Hong Kong-konventionen vedrørende sporing af potentielt farlige materialer (HM) ombord på skibene ved at tilføje Item Certificate modulet til SERTICA. Definér, administrer og spor HM-indhold i SERTICA for at sikre, at en vare bliver sporet sammen med det tilhørende varecertifikat.

Hver komponent indeholder en liste over sporede varer, der i øjeblikket er tilknyttet komponenten. Ved at referere varer til komponenter, som sporede varer, får du en komplet historik over, hvad der er tilføjet eller fjernet sammen med en oversigt over mængde og batch.

Du kan introducere batchnumre på varer for at holde styr på din lagerbeholdning. Etiketudskrivning inkluderer batchnumre til den fysiske vare. Hermed sikrer du, at lagerstyring kan udføres præcist, samt at det er muligt at justere de mængder, der spores på komponenter manuelt eller via et job i SERTICA.

Med HM Management kan du kontrollere og dokumentere skrotning af farlige genstande såsom asbest, olie, gas og farlige kemikalier.

Dette vil sikre overholdelse af IHM del I.

Hold styr på IHM lagerbeholdning ved at generere rapporter i IHM software

Hvis du bruger Item Certificate modulet til at spore dine varer, er det muligt at håndtere IHM lagerbeholdningen både for komponenter og varer.

Ved at holde styr på lagerbeholdningen i en IHM-software kan du automatisk oprette rapporter med en ajourført detaljeret opgørelse over farligt materiale. Standardskabeloner til HM Management er tilgængelige i SERTICA. Ved at generere disse rapporter kan du nøjagtigt spore, hvad der er ombord på dine skibe og sikre, at del I og III af IHM bliver overholdt.

IHM-rapporten i SERTICA indeholder følgende data:

 • Varenr.
 • Varecertifikat
 • Type varecertifikat
 • Antal
 • Komponent
 • Enhed
 • Batch
 • Lokation
 • Historik

Hong Kong-konventionen har i alt seks retningslinjer for udvikling af lagerbeholdningen af farlige materialer (IHM) under IMO. Farligt materiale defineres som ethvert stof, der kan udgøre en helbreds- eller sikkerhedsmæssig risiko for mennesker eller som identificeres og opføres i Hong Kong-konventionen.

Se mere om Hong Kong-konventionen →

Inventory Hazard Material, del 1, inkluderer de materialer, der findes i selve skibet og dets udstyr i henhold til Inventory of Hazardous Materials.

Inventory Hazard Material, del 2, består af driftsmæssigt genereret affald i henhold til Inventory of Hazardous Materials. Denne opgørelse oprettes, når et skib skal leveres til genanvendelse så snart beslutningen om at genanvende skibet er truffet.

Inventory Hazard Material, del 3, er listen over materiale kategoriseret som farlige materialer på lager. Inventory Hazard Material, del 3, skal holdes opdateret til inspektion og være klar til at blive leveret til genanvendelse så snart beslutningen om at genanvende skibet er truffet.

For yderligere information henvises til retningslinjerne for udvikling af lagerbeholdning af farlige stoffer (IHM) af Den International Maritime Organization (IMO).

For yderligere information om den bedste praksis for opgørelsen af ​​IHM, henvises der til EMSA’s Best Practice Guidance on the Inventory of Hazardous Materials. 

I denne vejledning fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed, kan du læse mere om, hvilke materialer der skal opføres i IHM og de grundlæggende koncepter for udvikling og vedligehold af IHM.

Få en introduktion til hvordan du administrerer og dokumenterer varecertifikater i SERTICA.

Du får desuden en introduktion til standardskabeloner til IHM Management i Analytics.

Download webinar om Item Certificate →

For mere information, kontakt mig venligst igennem formularen.

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org