The Garbage Record Book er udviklet til skibe over 100 Gt.

I henhold til MARPOL Annex V er ethvert skib over 400 GT eller med mere end 15 personer involveret i internationale rejser forpligtet til at føre en affaldslogbog for at registrere alle bortskaffelses- og forbrændingsoperationer.

Dato, klokkeslæt, skibets position, beskrivelse af affaldet og den anslåede mængde forbrændt eller udledt skal logges og underskrives.

Typen af ​​affald skal beskrives og underskrives, og journalen skal opbevares i to år efter, at den er afsluttet.

Registrering af dine affaldsaktiviteter elektronisk i SERTICA forenkler din dataregistreringsproces og hjælper dig med at overvåge miljøgenstande.

Nøglefunktioner

Affaldsjournalen udfyldes i forbindelse med:

 • Affaldsudledning
 • Affaldsforbrænding
 • Utilsigtet tab af affald
 • Overvågning af centrale miljøgenstande

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data.

Fordele

 • Øget fokus på miljøet
 • Øget bevidsthed om affaldsproduktion ombord
 • Reducer fejl og optimer driften
 • Forenkle dataregistrering
 • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
 • Øg overholdelse af lovgivningen
 • Tillad datatilgængelighed på land
 • Forbedre datapålidelighed

SERTICA logbog fungerer som et selvstændigt system.

Lær mere om SERTICA Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org