Deck Record Book er udviklet til skibe for at opbevare data relateret til sejlads, lastning, navigation og aflæsning af last. Dette kan være trimaflæsninger, fartøjets position og vejrforhold. Denne type data er yderst relevante som bevis i tilfælde af ulykker og tilskadekomne.

Logbogen kan også indeholde en registrering af navigations- og lodsningshændelser under vagten, fartøjets adfærd og skiftet mellem manuel- og autostyring. Inspektioner, træning, besøg af forskellige myndigheder og nødøvelser kan med fordel også registreres i Deck Record Book.

Med SERTICA kan du nemt registrere forløbet af en rejse, detaljerne om lastning og aflæsning af last og begivenheder, der påvirker driften af fartøjet. Deck Record Book giver brugerne mulighed for at indstille deres egne obligatoriske felter, der matcher din deck record Book.

Alle data gemmes automatisk i SERTICA, hvilket forenkler dataregistreringsprocessen og øger pålideligheden af dine registreringer.

Nøglefunktioner

  • Registrering af lastning og aflæsning af laster
  • Registrering af navigationsbegivenheder
  • Registrering af inspektioner og nødøvelser

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data.

Fordele

  • Forenkle dataregistrering
  • Dokumentér ulykker og øg overholdelse af lovgivningen
  • Tillad datatilgængelighed i land
  • Forbedre datapålidelighed
  • Minimeret risiko for menneskelige fejl, der fører til bøder eller manglende overensstemmelse
  • Let at vedligeholde en dæklogbog på en læselig, faktuel og punktlig måde

SERTICA Logbog fungerer som et selvstændigt system.

Læs mere om SERTICA Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org