CII Simulator estimerer potentiel emissionsudledning fra søtransport ved at bruge faktorer såsom rute, skibstype, hastighed og last. Ved at optimere ruter og skibskonfigurationer identificerer den effektive og lavemissionsmuligheder.

Værktøjet kan hjælpe dig med at identificere de mest effektive og lavemissions-søtransportruter. Ved at optimere driften for at reducere emissioner kan du også mindske brændstofforbruget og spare på brændstofomkostninger. Med øgede regler om drivhusgasemissioner i søfartsindustrien kan vores CII-simulator hjælpe dig med at holde dig foran reguleringskrav og undgå straf. Forbedring af dit ry som et socialt ansvarligt og bæredygtigt skibsfirma kan tiltrække miljøbevidste kunder og partnere.

Hvordan måler og simulerer man CO2?

CII Simulator giver dig mulighed for at evaluere virkningen af forskellige energieffektivitetsforanstaltninger og driftsprofiler på et skibs CII-vurdering. Du kan beregne og projicere virkningen af CII-vurderinger baseret på modificerbare parametre.

Eksempel på inputdata:

 • Gennemsnitlig tid til søs for en standard rejse
 • Gennemsnitligt havneophold for en standard rejse
 • Tilgængelige handelsdage, der skal overvejes
 • Gennemsnitlig sejlningshastighed
 • Procentdel af afstand sejlet på hver brændstoftype
 • Procentdel af tid i havn på hver brændstoftype

ELLER

 • Afstand
 • Udkast
 • Grad af usikkerhed
 • Havmargin
 • Brændstoftype
 • Andel af biobrændstof
 • Dage til tomgang og arbejde
 • Brændstofforbrug
 • Ønsket CII efter den næste rejse

Nøglefunktioner

 • Overvåg nuværende CII-status
 • Analyser tidligere tendenser nemt
 • Forudsige årets slut-CII-niveauer
 • Forudsige CII-niveauer efter charterperioder
 • Vurdere virkningen af kommende rejser og havneophold på CII-vurdering
 • Evaluere virkningen af driftsændringer og energibesparende handlinger (fx langsom sejlads, rengøring af skroget, energibesparende enheder) på CII-vurdering.

Fordele

 • Reduktion af emissioner
 • Omkostningsbesparelser
 • Overvågning af CII-overholdelsesstatus
 • Afsløre virkningen af kommercielle parametre på CII-vurdering
 • Vurdere miljøpræstationer

Læs mere om SERTICA VRS→

We are continuously generating new reports based on our customer needs, so contact us and discuss the newest trends and reports. 

Rajesh Pillai

We are continuously generating new reports based on our customer needs, so contact us and discuss the newest trends and reports. 

Hans Christian Jensen

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org