Cargo Record Book er udviklet til skibe, der transporterer skadelige flydende stoffer i overensstemmelse med bestemmelserne i MARPOL Annex II.

Den digitale logbog håndterer aktiviteter relateret til lastning og aflæsning af skadelige last. Med SERTICA Elektronisk Logbog kan dine aktiviteter indstilles til specifikt at matche den skadelige flydende last og ballast.

Med Electronic Logbooks bliver hver indtastning automatisk gemt i SERTICA, hvilket hjælper dig med at dokumntere overholdelse af lovgivningen. Dette reducerer også den administrative byrde for besætningen. At undgå papir- og manuelle processer letter brugerens dataregistreringsproces og reducerer fejl.

Nøglefunktioner

Cargo Record Book er udfyldt, når:

 • Pålæsning af last
 • Intern overførsel af last
 • Aflæsning af last
 • Obligatorisk forvask
 • Rengøring af lasttanke undtagen obligatorisk forvask
 • Udtømning af tankvask i havet
 • Ballastering af lasttanke
 • Udledning af ballastvand fra lasttanke
 • Utilsigtet eller anden usædvanlig udledning
 • Yderligere operationelle procedurer og bemærkninger

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data

Fordele

 • Reducer risikoen for at frigive skadelige flydende stoffer
 • Øg overholdelse af lovgivning
 • Reducer fejl og optimer driften
 • Øg effektiviteten og gennemsigtigheden
 • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
 • Forbedre datapålidelighed
 • Minimer risikoen for menneskelige fejl, der fører til bøder eller afvigelser

SERTICA Logbog fungerer som et selvstændigt system.

Læs mere om SERTICA Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org