Ballast Record Book er udviklet til alle skibe med ballasttanke, der transporterer ballast.

Det er obligatorisk for skibe at have en ballastlogbog ombord. Det må gerne være et elektronisk journalsystem eller en del, der er integreret i en anden journal eller system – det skal mindst indeholde de oplysninger, der er specificeret i MARPOL Annex II, som denne logbog er relateret til.

Oceaniske og kystnære farvande indeholder en bred vifte af mikroorganismer, som har en vigtig funktionel rolle i bunden af ​​fødenettet i alle akvatiske økosystemer på jorden. De aktiviteter, der er registreret i denne logbog, er relateret til udledning af vandballast for at undgå overførsel af disse mikroorganismer fra et område til et andet.

Digitalisering af ballastjournalen

En digital logbog med foruddefinerede aktiviteter forenkler registreringen af ​​ballast. Dette gør det nemmere for besætningen at registrere, når ballastvand tages ombord, hvilket minimerer risikoen for fejl.

Nøglefunktioner

  • Registrering af ballastvand taget om bord
  • Registrering af ballastvand, der cirkulerer
  • Registrering af ballastvand udledt i havet eller et modtageanlæg
  • Utilsigtet eller anden usædvanlig optagelse eller udledning af ballastvand
  • Yderligere operationel procedure og generelle bemærkninger

Med avanceret elektronisk signatur i henhold til eIDAS europæiske regler og yderligere foranstaltninger mod manipulation, drager du fordel af identifikation af ethvert forsøg på at manipulere kritiske data.

Fordele

  • Bidrage til et sundere akvatisk økosystem
  • Undgå utilsigtet overførsel af ballastvand
  • Forenkle dataregistrering
  • Forbedre datakvaliteten med validering af alle dataindtastninger
  • Øg overholdelse af lovgivningen

SERTICA logbog fungerer som et selvstændigt system.

Læs mere om SERTICA Logbook→

For further information about our modules, please contact me.

Dimitris Zisimopoulos

RINA Digital Solutions
Sofiendalsvej 5B
DK-9200 Aalborg
+45 7214 1214
sertica@rina.org