Module Overview

Nedenfor ses en række eksempler på moduler der kan tilføjes SERTICA, så systemet matcher dine behov. Vi udvikler kundespecifikke løsninger, så hvis dine ønsker og behov ikke opfyldes med nedenstående moduler, er du velkommen til at kontakte os. SERTICA er i konstant udvikling, så ønsker du at holde dig opdateret, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på LinkedIn.

Activity Management

Planlæg og håndtér alle typer af aktiviteter såsom dockings, audits og inspektioner i SERTICA. Det er muligt at følge aktiviteternes individuelle fremgang for at skabe det perfekte overblik. Gå til Activity Management

Analytics

Et unikt værktøj udviklet til at udtrække og analysere relevante kombinationer af data fra SERTICA. Det er muligt at identificere områder for omkostningsbesparelser og nye muligheder for din virksomhed. Gå til Analytics

Approval App

SERTICA’s Approval App viser alt, som har brug for godkendelse på din telefon såsom indkøbsordrer, fakturaer, job og event udsættelser eller blanketter. Gå til Approval App

Budget

Planlæg og overvåg budgetter og udgifter for hele flåden fra hovedkontoret. Udfør budgetter og forecasts for hvert skib baseret på input fra det enkelte skib. Gå til Budget

Certificate

Hold styr på alle udstedte certifikater på tværs af hele flåden og planlæg nødvendige fornyelser af eksisterende certifikater. De rette personer får automatisk besked gennem SERTICA, når et certifikat behøver opmærksomhed. Gå til Certificate

Data Synchronisation

Synkronisér information mellem skib og hovedkontor på en optimeret og sikker måde. Du får et system med præcis og strømlinet data, der synkroniserer automatisk. Gå til Data Synchronisation

Defect Reporting

Du kan spore antallet af ikke planlagte vedligeholdsjobs registreret som fejl. Fejlrapporteringer vil fremgå på joblisten, hvor det er muligt separat at måle og følge op på fejl. Gå til Defect Reporting

Diesel Management

Validér motorens faktiske dieseldrift mod baseline data. Det er muligt at undersøge, hvordan brændstofforbrug, vedligeholdelsesomkostninger, nedetid og emissioner reduceres. Gå til Diesel Management

Document Management

Effektiv arbejdsgang til at skabe, revidere, vurdere, godkende og offentliggøre dokumenter. Organisér, administrér og distribuér dokumenter sikkert og effektivt mellem kontor og skib uden at skabe modstridende versioner. Gå til Document Management

Dry Dock

Kontrollér dokningen ved at sikre den aftalte pris, og håndtér risici gennem hele processen. Dry Dock modulet gør komplekse dokninger simple og overskuelige. Gå til Dry Dock

Dynamic Dashboard

Design dit individuelle dashboard og opnå et grafisk overblik over de vigtigste KPI’er. Et solidt administrations- og opfølgningsværktøj med information i et moderne og struktureret layout. Gå til Dynamic Dashboard

Event Reporting

Rapportér enhver form for hændelse som uheld, ulykker eller near-misses. Strukturér din rapportering og registrér hændelser elektronisk for at supportere hændelser og sporing af data. Gå til Event Reporting

Fleet Supervision

En unik kontordatabase med en 100% korrekt kopi af alle skibes databaser. Dette giver mulighed for, at få øjeblikkeligt adgang til hver enkelt skibsdatabase samt vurdere data på tværs af flåden. Gå til Fleet Supervision

Forms

Et papirløst system som simplificerer processen med forudbestemte elektroniske formularer i Word og Excel med automatisk udfyldning af data. Udarbejd tilpassede skabeloner til vedligeholdsjobs, risikoanalyser, rapportering af hændelser eller for at opfylde MRV krav. Gå til Forms

Forum

SERTICA Forum muliggør deling af information og viden mellem kontor og flåde, samt skib til skib. Der er tale om et forum som agerer, ligner og føles som et helt almindeligt generisk forum. Gå til Forum

Inspection App

Udfør inspektioner på farten med Inspection Appen. Gennem kategorisering og strukturering af inspektionsjobs kan SERTICA skabe en fleksibel planlægning med mulighed for at genbruge jobs til fremtidige inspektioner. Herved minimeres tiden brugt på planlægning. Gå til Inspection App

Inspections & Audits

Håndtér de konstant stigende kontrol- og dokumentationskrav gennem kategorisering og strukturering af inspektionsjobs. Genbrug jobs til fremtidige inspektioner for at minimere planlægningstid. Gå til Inspections & Audits

Inventory Management

Håndtér information om komponenter, lokationer, jobs, historik, certifikater og reservedele effektivt. Opnå det perfekte overblik af lagerbeholdning, hvilket er essentielt i forhold til vedligehold og indkøbsprocesser. Gå til Inventory Management

Invoice Management

Håndtér hele arbejdsprocessen og reducér manuel håndtering af fakturaer med op til 70%. Ved at sammenligne en modtaget faktura med indkøbsordren i SERTICA godkendes betaling af fakturaen automatisk. Gå til Invoice Management

Job List

Planlæg, strukturér og håndtér daglige vedligeholdsjobs elektronisk for at forbedre produktiviteten. Undgå nedbrud og skab et bedre arbejdsmiljø med mindre stres i din tekniske afdeling. Gå til Job List

Jobtext Management

Dette modul tillader oprettelse og håndtering uddrag fra fabrikanternes manualer, som en integrerende del af det planlagte vedligeholdssystem. Gå til Jobtext Management

Logistics & Shipment

Anvend systemet til at indtaste leveringsinformationer og print al nødvendig dokumentation til forsendelse. Flåden har komplet adgang til logistik og forsendelsesinformation. Gå til Logistics & Shipment

Maintenance API

Modulet giver mulighed for integration til andre værktøjer og programmer til at udvikle software. Det gør det muligt at tilføje og udtrække data mellem SERTICA og andre systemer. Gå til Maintenance API

Management Systems

Nem adgang og kontrol af adskillige Management Systems i SERTICA. Registrér og strukturér dokumenter og manualer med revisionskontrol inkluderet registrering af korrektioner for at sikre høje standarder og stabilitet. Gå til Management Systems

Master Data Management

Administrér stamdata centralt og reducér omkostninger og nedbrud. Både vedligeholds- og indkøbsprocesser optimeres med data på ét og samme sted. Gå til Master Data Management

Risk Assessment

Minimér risici ombord på dine skibe ved at vurdere dem systematisk. Sørg for at sikkerheden er i top for dine besætningsmedlemmer ved at begrænse risici med kontrolforanstaltninger i SERTICA. Gå til Risk Assessment

SERTICA App

SERTICA appen giver dig mulighed for at styre vedligeholdsjobs og formularer via. din mobil eller tablet. Gå til SERTICA App

SERTICA Connect

For at udføre de papirløse indkøbsprocesser fra skib til leverandør tilbyder SERTICA den webbaserede leverandørportal, SERTICA Connect. Køber og leverandør er forbundet i en 1-til-1 privat kommunikationsproces vedrørende pris- og leveringsdetaljer. Gå til SERTICA Connect

Stock App

Stock Appen giver mulighed for optimering af lagerstyring med mobile enheder, uanset om det med iPod touch, iPhone eller selv en iPad. Gå til Stock App

Supplier Qualifications

Gør det muligt for indkøber at evaluere og forhandle med leverandører baseret på en kombination af kvantitet- og kvalitetsbaseret data. Dette tillader og understøtter leverandørklassificering og genererer automatisk påmindelser. Gå til Supplier Qualifications

SYNC

Synkronisér data mellem SERTICA og andre tredjepart systemer for at øge niveauet af automation. For eksempel kan du synkronisere til dit ERP system, crewing, HR og data lager. Gå til SYNC

Task List

Central to-do liste til den tekniske bemanding for at fuldføre avanceret planlægning og ressource optimering. Få et overblik over alle opgaver – både for det enkelte skib og hele flåden. Gå til Task List

Vessel Reporting System

Vessel Reporting System modulet er et rapporteringsredskab til at optimere den samlede performance på skibet. Gå til Vessel Reporting System

Vetting

Hent automatisk information om vetting rapporter med det formål at kunne registrere, handle, tracke og rapportere relevante oplysninger i forbindelse med hvert enkelt resultat. Gå til Vetting
Til toppen