SERTICA Vessel Performance

SERTICA Vessel Performance

Et stort antal faktorer påvirker et skibs ydeevne og energiforbrug, såsom begroing, skrog og motorstatus og vejrforhold. Sertica hjælper dig med at identificere, analysere og overvåge disse, og endnu vigtigere: baseret på de indsamlede data tilbyder det proaktiv rådgivning om, hvordan du optimerer ydelsen og dermed reducerer TCO.