Hvad er IHM?

Hvad er IHM?

IHM er et dokument, hvori alt potentielt farligt materiale ombord på et skib der kan udgøre en risiko for menneskers sundhed og sikkerhed findes, identificeres og kvantificeres.

Se mere om IHM.