Kundecases

 

Copagnie Maritime Naintaise

Siden 2017 har Compagnie Maritime Nantaise været et datterselskab til Sogestran Group med en flåde på mere end 200 skibe og 800 ansatte. SERTICA er implementeret på seks fartøjer, der sejler fra Nantes og på seks passagerfartøjer der sejler fra Brest.

Download Casen Compagnie Maritime Naintaise Case Story

 

LAURITZEN KOSAN

Med en strategisk ambition om at være den førende spiller inden for mindre gastankskibe og handysize tørlastskibe bestræber J. Lauritzen sig på at optimere interne processer for at blive endnu mere konkurrencedygtig. SERTICA er et vigtigt redskab til at opnå dette, da Lauritzen Kosan, gasskibsafdelingen af J. Lauritzen, aktivt dokumenterer og bruger data på tværs af virksomheden for at forbedre sin præstationsevne.

Download Casen Lauritzen KOSAN Case Story


EURONAV

EURONAV er verdens største uafhængige tankskibsrederi, som beskæftiger sig med transport og opbevaring af råolie. Virksomheden har hovedkontor i Antwerpen og har desuden flere kontorer i Europa og Asien. EURONAVs skibe styres hovedsageligt fra de tre datterselskaber: EURONAV Ship Management SAS, EURONAV SAS og EURONAV Ship Management (Hellas) Ltd.

Download Casen EURONAV Case Story

 


Implementering af Safety Mindset

UltraShip er en skibsmanagement virksomhed med ansvar for crew og technical management på Ultragas’ fartøjer. Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land.

Download casen Implementering af Safety Mindset

 


From Vessels to Bottom Line

I 2010 fandt Clipper sig i en situation, hvor de opererede med et fleet management system, der ikke levede op til deres krav om fleksibilitet. Yderligere oplevede de at deres leverandør ikke fokuserede på dem som kunde og deres behov. Det betød at Clipper var nødsaget til at tilpasse sig systemet i stedet for at systemet kunne tilpasses til Clipper. Dette blev ultimativt et kritisk punkt i forhold til udvælgelsen af en ny leverandør af fleet management system.

Læs case'en og find ud af hvad der har fået Jesper S. Jensen - Chef for Clipper Fleet Management - til at udtale: “Sertica har bestemt en positiv indflydelse på vores bundlinie".

Download casen Fra fartøj til bundlinjen

 


Opnå operationel excellence

Markedet i dag udsætter rederier for udfordringer på bundlinjen, og det er en udfordrende opgave, at styre det tekniske på en flåde med 50 højt sofistikerede kemikalietankskibe. For at få succes med at overvinde disse udfordringer kræves en stor operationel ydeevne og en effektiv udnyttelse af ressourcer. 

Download casen Opnå operationel excellence

 


Gearet til vækst

DFDS har en klar strategi: Vækst. Og eftersom de driver ikke mindre end 38 skibe, en række havneterminaler og Danmarks største hotel på vand, er den tekniske drift ikke en bagatel. I 2009 stod DFDS over for den udfordring at udvælge det system, der bedst kunne bidrage til at realisere og støtte en ambitiøs vækststrategi. DFDS valgte Sertica - det system, der har den stærkeste teknologi til dataudveksling mellem skib og land.
 
Download casen Gearet til vækst - DFDS
 

Til toppen