E-learning guides

Vi har følgende e-learning guides tilgængelige på engelsk, som demonstrerer hvordan du bruger SERTICA:

  • Certificates
  • Jobs
  • Activities
  • Components
  • Items
  • Forms
  • Requisitions

 

Formålet med EU’s MRV (Monitoring, Reporting and Verification) er at kvantificere og reducere CO2-udledningen fra skibsfart, samt oprette et ny benchmarking-system i Europa. Du kan let opfylde disse krav i tre trin med en årlig rapport over skibsspecifikke emissioner. Denne rapport skabes i en tilpasset MRV formular:

1. De individuelle skibe rapporterer nødvendig data for en rejse i SERTICA Forms modulet

2. Ved hjælp af SERTICA Analytics beregnes statistikker for emissioner

3. Emissionsrapporterne er tilgængelige i SERTICA med al relevant data – både for hvert enkelt skib og for hver enkel rejse.

Denne e-learning guide viser hvor nemt det er at opfylde kravene i forbindelse med MRV rapportering i SERTICA.

EU MRV rapportering i SERTICA