Implementering af Safety Mindset

Allerede i forbindelse med opstarten i 2013 besluttede man hos UltraShip at definere et sikkerhedsværdisæt. I dag er sikkerhed en integreret del af virksomhedens kultur og gennemsyrer alle virksomhedens aktiviteter. UltraShip har forpligtet sig til at udvikle og understøtte et sikkert arbejdsmiljø både om bord og på land og har formuleret en sikkerhedsvision, der sætter fokus på at styrke medarbejdernes bevidsthed om sikkerhed på arbejdspladsen: Vi vil være innovative i vores måde at tænke sikkerhed på, udvikle og støtte hinanden i en positiv ånd og konstant søge ny viden for at nå vores mål om nul sikkerhedshændelser. Vi vil desuden skabe en kultur, hvor det er tilladt at gribe ind – og hvor man accepterer at andre griber ind – hvis man udviser farlig adfærd. For at italesætte og bibeholde et konstant fokus på sikker adfærd hos UltraShip, bliver virksomhedens såkaldte SAFETY I’s løbende kommunikeret ud og sat til debat internt.

UltraShips SAFETY I’s og andre sikkerhedsrelaterede emner er beskrevet i virksomhedens Safety Mindset bog, der internt er kendt som ”Biblen”. Bogen indeholder den komplette risikostyringsproces og tager udgangspunkt i UltraShips sikkerhedsvision.

Det integrerede management system bliver håndteret i SERTICA, og Søren Vest, Head of Marine QA hos UltraShip, siger: “SERTICA understøtter alle vores arbejdsprocedurer – både når det gælder sikkerhed men også generelt. Ved at anvende moduler såsom InspectionReporting, Activity Management og Events, kan vi arbejde målrettet med de mål, vi har opstillet i vores Safety Mindset bog.” Afslutningsvis konkluderer Søren Vest: ”Vi forventer at anvende SERTICA mange år endnu, da det er blevet en integreret del af alt, hvad vi laver.”

Effektive, papirløse processer

Indkøbsafdelingen hos UltraShip er frontløber, når det handler om implementering af papirløse arbejdsprocedurer. Hele processen – fra indkøb til betaling – bliver håndteret i SERTICA og med Capture. Tidligere blev alle fakturaer behandlet manuelt, som var tidskrævende. Systemet tjekker fakturaerne for UltraShip, og de har ikke længere en masse internt papirarbejde, og er mindre afhængige af, at bestemte medarbejdere skal godkende fakturaerne. Med Capture løsningen har vi været i stand til at reducere vores administrative udgifter og ikke mindst ressourceforbruget i forbindelse med håndteringen af fakturaer.”

Jesper Alex Larsen, Head of Purchasing & Procurement hos UltraShip siger: “Jeg begyndte at arbejde med SERTICA tilbage i 90’erne, og det gode ved løsningen er, at den er i konstant udvikling. Det er netop Capture et rigtigt godt eksempel på. RINA Digital Solutions forstår desuden at involvere sine kunder i udviklingsprocessen, og det er en helt afgørende faktor.” Jesper fremhæver også distributionsmodulet i SERTICA: ”Det faktum, at vores lager også bruger SERTICA, skaber sammenhæng og forenkler en lang række processer.”

Hvad bringer fremtiden?

UltraShip er for øjeblikket i færd med at implementere en PMS løsning, der sikrer overblik over og planlægning af opgaver på tværs af hele flåden. Indtil videre har hvert skib oprettet cirka 1000 opgaver og 15-20.000 reservedele. Bjarne Juhl, ERP Specialist hos UltraShip, anerkender, at RINA Digital Solutions er kommet langt med implementeringen af praktiske funktioner i SERTICA, og han har mange ideer til, hvordan systemet kan forbedres yderligere i fremtiden. Søren Vest er overbevist om, at UltraShip vil komme til at anvende SERTICA i endnu større udstrækning. Han udtaler: ”Nogle moduler er endnu ikke blevet testet, og vi er overbevist om, at så snart vi bevæger os fra need-to-have i SERTICA til nice-to-have, så bliver livet lettere for mange af os”.

Indenfor den nærmeste fremtid skal Sertica desuden implementeres hos en række af UltraShips søsterselskaber i Sydamerika. UltraShip er del af en væsentlig større organisation i Chile, der hedder Ultranav, og efter at have undersøgt markedet grundigt har Ultranav besluttet at rulle SERTICA ud i en række lande, herunder i Chile, Peru og Argentina. Implementeringen af SERTICA i Sydamerika betyder, at data herfra vil blive samlet i den samme database, som UltraShip anvender, med det formål at skabe størst mulig synergi. Bjarne Juhl, ERP Specialist, understreger i den forbindelse, ”at det er en vigtig fordel at kunne trække data fra den samme database.”

DOWNLOAD PDF→

Flere cases

KUNDECASE

Berge Bulk

KUNDECASE

EURONAV

KUNDECASE

Stena RoRo