Vedligehold er videndeling

Hos Silkeborg Forsyning er to vedligeholdssystemer fusioneret i Sertica Maintenance, som nu styrer vedligeholdet i både kraftvarmeværk og fjernvarme – og på sigt spildevandsrensning og vandforsyning.

Af Joel Goodstein

Hos Silkeborg Forsyning er to vedligeholdssystemer blevet til ét. Sertica Maintenance er nemlig taget i brug som afløser for to tidligere vedligeholdssystemer, der blev brugt af henholdsvis kraftvarmeværket og fjernvarmeforsyningen.

“I forbindelse med at kraftvarmeværket og fjernvarmeselskabet fusionerede til et selskab, blev det besluttet, at der skulle implementeres ét fælles vedligeholdssystem til afløsning af de tidligere systemer. I dag bruger vi Sertica Maintenance som koncernsystem, hvor fjernvarmeselskabet og på sigt også vandforsyning og spildevandsselskabet skal bruge systemet til vedligeholdsopgaver,” siger maskinmester Jørgen Holm Madsen.

Det vigtigste krav til det nye vedligeholdssystem har derfor været, at det skulle være nemt og indlysende at bruge for medarbejderne i det fusionerede selskab. Derudover har der været et krav om, at det skulle kunne bruges på flere adresser, da Silkeborg Forsyning har anlæg på flere forskellige lokationer.

“Sertica Maintenance har en meget tiltalende brugerflade, og det er også meget vigtigt, at systemet kan understøtte vores anlægshierarki. Alene på vores kraftvarmeværk har vi omkring 3.500 komponenter i systemet, så det er vigtigt, at vi kan oprette de fornødne niveauer, så det understøtter vores vedligehold bedst muligt”, siger Jørgen Holm Madsen.

For nogle anlæg kan der være op til 10 niveauer fra øverste til nederste niveau, som for eksempel kan være en signalgiver. Det er også vigtigt, at leverandører kan lægge tekniske data om deres løsninger ind i Sertica Maintenance. Dette gøres ved, at leverandøren leverer data i et foruddefineret regneark, som efterfølgende lægges ind via en importfunktion i Sertica.

Vedligehold er videndeling

Brugeroplevelsen er afgørende for, om systemet bliver brugt på den optimale måde, når der skal oprettes opgaver, opdateres data eller søges informationer frem.

“Sertica Maintenance er opbygget med en træstruktur, som man kender fra blandt andet Windows. Det er i det hele taget en meget grafisk gennemarbejdet, logisk og intuitiv måde, systemet er opbygget på. Der kan anvendes genvejstaster, eller man kan søge ud fra forskellige kriterier, herunder fritekst. Det vigtigste er, at man nemt kan finde de relevante data, og det kan man, selv om der er flere tusinde komponenter i systemet,” siger Jørgen Holm Madsen.

“Vedligehold handler grundlæggende om videndeling. Derfor er det vigtigt, at et vedligeholdssystem er meget brugervenligt, og at det kan tilpasses din virksomhedskultur. Din virksomhed skal ikke tilpasse sig systemet, og det var en af grundene til, at vi valgte Sertica Maintenance. Her har vi fået et system, som er meget brugervenligt og fleksibelt, så vi kan tilpasse det vores praksis og behov, blandt andet en tilpasning til netop vores behov for udskrivning af jobkort,” siger han videre.

Gemte data blev fundet

Sertica Maintenance gør det også muligt, at der kan køres en fleksibel vedligeholdsindsats på de forskellige anlæg.

“Vi har ikke en ensartet vedligeholdsstrategi for alle vores anlæg. Noget kan måske køre til havari, andet er mere kritisk og må kun stoppe, når det er planlagt. Her kan Sertica Maintenance fuldstændig tilpasses de mange forskellige anlæg, vi har,” siger Jørgen Holm Madsen.

At fusionere to vedligeholdssystemer i ét nyt samlet system er en stor opgave, og Silkeborg Forsyning har valgt at få hjælp af databaseeksperter fra leverandøren Logimatic. Det har også givet en bonus.

“Undervejs er der dukket data op, som vi ikke anede, vi havde. Det er data, som har ”gemt sig” i de gamle systemer, og dukkede op, da de blev lagt over i Sertica Maintenance. Så det var en ekstra gevinst ved at flytte fra de gamle systemer til det nye,” siger Jørgen Holm Madsen.

Den unikke nummerering af anlæg fra de to tidligere systemer er bevaret i det nye Sertica-system.

“Vi har ikke måttet gå på kompromis undervejs, men har fået alt med fra vores gamle systemer. Nu har vi så oveni fået en langt bedre brugeroplevelse og en meget stor grad af fleksibilitet sammenlignet med det gamle system, som virkede lidt knudret, mere låst og var meget sværere at lave ændringer i, og hvor fejl blev hængende i systemerne,” siger han videre.

“Vores tidligere vedligeholdssystemer bar præg af at være udviklet til en stor global koncern med et centralt vedligeholdskontor, som stod for brugen af systemet. Vi har ønsket et nyt system, som passer til vores praksis, hvor der er et decentralt uddelegeret ansvar for at udføre og registrere vedligeholdsopgaver. Alle teknikere og håndværkere som udfører opgaverne, skal kunne anvende systemet og opdatere data, og det kan de i Sertica Maintenance,” Jørgen Holm Madsen.

God Support

I Sertica Maintenance er det altid muligt at lave ændringer, og man kan altid gå tilbage og se, hvad der er ændret. Hvis man kommer til at lægge forkerte data ind, kan man gå tilbage og rette. På den måde behøver man ikke være bange for at komme til at gøre noget forkert. Medarbejderne har dog frabedt sig muligheden for at slette data – for eksempel når et anlæg helt nedlægges.

“Vi har givet dem tilbuddet om fulde rettigheder til systemet, men de har ikke ønsket at kunne slette data, så den rettighed og det ansvar er vi nogle få medarbejdere, der har,” siger Jørgen Holm Madsen.

I et meget fleksibelt system som Sertica Maintenance kan det være fristende at finde på sin egen nummerering af anlæg, men det advarer Jørgen Holm Madsen imod.

“Al erfaring viser, at man løber ind i problemer, hvis man prøver at opfinde sit eget nummereringssystem. Brug i stedet et anerkendt system. Vi har anvendt standardnummereringssystemet for kraftvarme Kraftwerk-Kennzeichen-System – KKS – og det har betydet, at de to vedligeholdssystemer fra henholdsvis kraftvarmeværket og fjernvarmen har kunnet fusioneres i Sertica Maintenance,” siger Jørgen Holm Madsen.

Silkeborg Forsyning har også oplevet en god support fra Logimatic.

“Til forskel fra vores tidligere leverandør oplever vi, at Logimatic tager godt imod vores forslag til udvikling og forbedringer af systemet. Der er en bestemt medarbejder hos Logimatic, som har ansvaret for at tage mod vores forslag og bringe det videre til deres udviklere. Funktionen hedder ”User experience consultant”, og hun har også tilbudt at komme ud til en workshop hos os for at bedre kunne forstå os som brugere. Så er man da fremme i skoene! Hos den gamle leverandør oplevede vi ikke nogen særlig interesse for at modtage forslag til forbedringer. Det var mere ”Take it or leave it”. Man kan sige, at alt kunne lade sig gøre i det gamle system, men mod betaling som tilpasninger, og de skulle efterfølgende vedligeholdes ved opdateringer etc.  Det ville være en betragtelig omkostning. Heldigvis oplever vi en helt anden konstruktiv holdning hos Logimatic. Man mærker klart, at deres drive er brugeroplevelsen,” siger Jørgen Holm Madsen.

DOWNLOAD PDF→

Flere cases

Associated Danish Ports