Gearet til vækst

DFDS har en klar strategi: Vækst. Og eftersom de driver ikke mindre end 38 skibe, en række havneterminaler og Danmarks største hotel på vand, er den tekniske drift ikke en bagatel. I 2009 stod DFDS over for den udfordring at udvælge det system, der bedst kunne bidrage til at realisere og støtte en ambitiøs vækststrategi. 

Kasper Moos, VP Technical Organisation, fortæller: ”For at støtte vores vækststrategi, som både omfatter rationaliseringer, organisk vækst og opkøb, så havde vi brug for ét system, som kunne blive den fremtidige platform på flere områder”. På daværende tidspunkt havde virksomheden hele fire forskellige systemer til systematisk vedligehold (PMS), der var spredt på flåden og de landbaserede operationer – målet for det nye system var, at det skulle være i stand til at samle de fire eksisterende i et nyt, femte system. 

DFDS valgte SERTICA – det system, der har den stærkeste teknologi til dataudveksling mellem skib og land. 

Udfordringen: Vækst og optimering

Projektet var tiltænkt at være kickstart til en større datavask, og for at kunne fokusere hensigtsmæssigt i valget af system, prioriterede DFDS allerede i begyndelsen af processen deres ønsker og krav: ”Vi valgte at skære ind til benet og finde det suverænt stærkeste system til PMS og med en klippe stabil motor til udveksling af data mellem skib og land. Vi vidste at et sådan system ville være det perfekte fundament til at understøtte vores ambitiøse planer for optimering og vækst, og valgte derfor SERTICA,” konstaterer Kasper Moos. 

Jakob Steffensen, Project Manager, tilføjer: ”Alle vores skibe har internetforbindelse og er i princippet online hele tiden. Men i praksis konstaterer vi at der kan være små udfald, langsomme forbindelser og andre problemer som jo naturligvis kommer når man sejler 100 sømil fra land. Vi kan IKKE være afhængige af en 100% online forbindelse.” 

Tidligere havde DFDS fire forskellige systemer, der hver især havde en replikeringsmotor til dataudveksling. En primær årsag til, at SERTICA har stor succes i hele organisationen er imidlertid, at der kun er én motor, og at den virker og er stabil – hele tiden. SERTICA minimerer således den unødvendige nedetid, hvilket er en væsentlig fordel. Jacob Steffensen uddyber: ”Derfor er det også genialt at SERTICA​ jo netop er bygget til at fungere på netværksforbindelser, der ikke er perfekte. Det har sparet os for mange bekymringer. Ikke mindst vores besætninger er glade for systemet. De skal ikke ’bøvle’ med dataoverførsler, som i praksis bare sker automatisk.” 

En anden og væsentlig parameter for DFDS er brugervenlighed. Programmerne om bord på skibene skal være nemme og enkle at anvende, så spildtiden minimeres: ”Der er mere end 10 forskellige software systemer som besætningen benytter dagligt, det siger sig selv at jo mere brugervenlige systemerne kan være, jo bedre udnyttelse får vi af systemerne, og jo nemmere er det at leve op til myndighedskrav”, siger Thomas Mørk som er Director of Marine Standards i DFDS.

Teknisk afdeling – et cost-center 

Den tekniske afdeling i et rederi er en nødvendighed. Imidlertid er det ofte svært at forbinde den med andet end omkostninger. SERTICA er med til at lokalisere problemer, højne produktiviteten og forbedre metoder, for derigennem at reducere udgifterne: ”Vores afdeling er reelt et cost-center. Vi er faktisk kun en omkostning, og har derfor kun én parameter at forbedre os på, det er optimering. SERTICA​ driver vores optimerings og forandringsprojektet ud fra et datamæssigt synspunkt.

Vi har konstateret 100 % på egen krop, at måling skaber resultater,” siger Kasper Moos, mens de øvrige i teamet fortsætter: ”SERTICA​ er vores data repository. SERTICA​ er det værktøj, som vi benytter til at samle data og udveksle det med til og fra land. Vi benytter f.eks. Dashboardet i SERTICA, en slags dynamisk opslagstavle på skibet”, forklarer de. 

”Dashboardet kan være en kilde til problemsøgning og kan på den måde drive grundlaget for endnu et forbedringsprojekt”, uddyber Kasper Moos. ”Det handler alt sammen om optimering!” Thomas Mørk bryder ind: ”Vi tænker altid over, hvordan vi vender det man skal i forhold til myndighederne, til hvad man KAN opnå med de rigtige ideer og systemer. På den måde opnår vi meget mere end ”bare” en klassifikation eller godkendelse, vi opnår reelle forbedringer, optimering og dermed besparelser.”

“Udover at vi naturligvis har SERTICA​ på alle vores egne skibe, så har vi også en aftale med RINA Digital Solutions, som gør at vi kan installere en ’SERTICA Light’ på alle de skibe som vi har inde i timecharter”, forklarer projektleder Jakob Steffensen. ”Det er en kæmpe fordel for os som teknisk afdeling, at vi har mulighed for det, det er jo en kæmpe effektivisering, at alle skibene kører på samme platform. Med SERTICA​ på alle skibene har vi jo netop mulighed for at drive vores benchmarking og optimering på tværs.” 

“De erfaringer vi har med vores egne skibe, kan vi direkte benytte på de time-chartrede skibe og drive f.eks. vores projekter med bunkers-besparelser på disse skibe også.” SERTICA er blevet et værktøj i DFDS’ konstante søgen efter forbedringer, og DFDS har ideer til projekter i rigt mål: For det handler alt sammen om optimering.

Leverandør eller partner 

DFDS fandt det essentielt at finde en leverandør, der kunne levere såvel systemet som de kundetilpasninger, DFDS havde identificeret: ”RINA Digital Solutions er jo kendt i branchen og har altid været en troværdig og stabil leverandør”, siger Jakob Steffensen og fortsætter: ”Vi stoler på RINA Digital Solutions. De er en værdifuld sparringspartner for os, der ikke lægger fingre imellem, når det kommer til at fortælle os, hvis vi er på vej ud af en forkert tangent””Vi har opgaver til RINA Digital Solutions år ud i fremtiden”, tilføjer Thomas Mørk, som er ansvarlig for Marine Standards i DFDS.

Samarbejdet med RINA Digital Solutions har altså været og er stadig en gensidig succes. ”Vi tror på at indgå i samarbejde med vores leverandører, som strækker sig over lang tid”, forklarer Kasper Moos. ‘‘Hvis man skal pege på én ting, hvor vi ønsker os en forbedring fra RINA Digital Solutions, så ville det være at de havde endnu flere dygtige folk som kunne allokeres til DFDS. Men RINA Digital Solutions har åbenbart andre kunder!”, siger Thomas Mørk med et smil på læben. DFDS oplever og behandler RINA Digital Solutions næsten som en intern afdeling i virksomheden. Der er opbygget tætte relationer og et åbent miljø for sparring, og rådgivning er en naturlig del af dagligdagen. 

DFDS byder ind med gode ideer og krav fra forretningen, og RINA Digital Solutions byder ind med stærke tekniske kompetencer og erfaringer fra andre projekter. Kravene til RINA Digital Solutions er dog fortsat tydelige – der skal leveres indenfor budgetrammerne – til tiden.

Fremtiden med SERTICA

Næste skridt i samarbejdet er SERTICA3.0’ som DFDS kalder det, eller ’SERTICA Next Level’ – og Jakob Steffensen fortæller, at hele platformen og standarden er på plads i SERTICAi forhold til DFDS. 

”Det er nu at det sjove begynder”, siger han, og referer til, at DFDS har store planer for udviklingen af SERTICA i relation til de øvrige projekter, DFDS har på tegnebrættet. Yderligere muligheder for styring af aktiviteter, hændelser, certifikater og vidensdeling på tværs af flåden er en del af de viklingsprojekter, der allerede er sat i gang. ”SERTICA er vores platform for informationsdeling på skibene”, siger Kasper Moos. ”Slår man to streger under projektet ’SERTICA i DFDS’, så er konklusionen at vi nu er gearet til vækst! Så kort kan det siges”, konstaterer Kasper Moos. 

”Vi har en ambitiøs vækststrategi i DFDS, og den kan vi føre ud i livet med de værktøjer vi har. SERTICA er bestemt en meget vigtig brik i det puslespil”, afslutter Kasper Moos.

DOWNLOAD PDF→

Flere cases

KUNDECASE

Læsøfærgen

KUNDECASE

Compagnie Maritime Nantaise

KUNDECASE

Stena RoRo